Энэ линк нь хуудсаар дамжинаページ内を移動するためのリンクです

Нууцлалын бодлого Солонгос дахь Toyoko Inn-д хамаарах нууцлалын бодлогыг энд дарж уншина уу.

Toyoko Inn Co. хувийн мэдээллийг хамгаалах талаархи журам.

Энд дурдсан түнш байгууллагуудад Toyoko Inn International Limited, Toyoko Inn Korea Co., Ltd., Philippine Toyoko Inn, Inc., Mongolia Toyoko Inn LLC, Toyoko Inn Germany Hotel Operation GmbH, TOYOKO INN FRANCE SAS болон бусад салбар дахь франчайзингууд багтдаг. Япон, Тоёоко Инн ХХК нь эдгээр түнш байгууллагуудын хувийн мэдээллийг удирдах үүрэгтэй.
Европын Холбоо (ЕХ) болон Европын эдийн засгийн бүс (EEA) дэх хэрэглэгчдийн хувьд "ЕХ ба EEA-ийн өгөгдлийн субъектуудын хувийн мэдээллийг зохицуулахад ашигладаг нэмэлт заалтууд" гэсэн 2-р бүлгээс үзнэ үү.

1-р бүлэг. Хувийн мэдээлэлтэй харьцах

 1. Хэрэглэх хүрээ
  Энэ бүлэг нь манай үйлчилгээг ашигладаг бүх үйлчлүүлэгчдэд хамаарна. Гэсэн хэдий ч Европын Холбоо (Европын Холбоо) болон Европын эдийн засгийн бүс (EEA) дэх хэрэглэгчдийн хувьд 2-р бүлгийн заалтууд энэ бүлгээс давуу байх болно.
 2. Хувийн мэдээллийг ашиглах зорилго
  Хууль, журамд зааснаас бусад зорилгоор ашиглахыг хориглосон эсвэл өөр зорилгоор тусад нь гаргаж өгөхөөс бусад тохиолдолд бид үйлчлүүлэгчдийнхээ хувийн мэдээллийг дараахь зорилгоор ашиглахгүй.
  1. Бидний удирдаж буй зочид буудалд (цаашид "Зочид буудал" гэх) захиалга өгөх, хүлээн авах, хянах (баталгаажуулах, өөрчлөх, цуцлах, сануулах гэх мэт)
  2. Манай вэбсайтад бүртгүүлсэн хэрэглэгчдэд хувийн гэрчлэл, төрөл бүрийн үйлчилгээ үзүүлэх
  3. Манай зочид буудалд үйлчилгээ үзүүлэх (байр, хоол хүнс, ундаа, бараа бүтээгдэхүүн борлуулах, бусад гэнэтийн бараа, үйлчилгээ үзүүлэх)
  4. Toyoko INN Club Card гишүүдийн мэдээллийг удирдах, гишүүдэд үйлчилгээ үзүүлэх
  5. Toyoko INN клубын корпорацийн гишүүдэд мэдээлэл, үйлчилгээ үзүүлэх менежмент
  6. Төлбөр, тооцоо хийх, тооцоо хийх, буцаан олгох, цуцлах хураамжийг хүлээн авах, хүлээн авсан баримт болон бидний үзүүлж буй үйлчилгээний данстай холбоотой бусад үйлчилгээ
  7. Хэрэглэгчийн санал бодол, хүсэлт, асуулгад хариу өгөх
  8. Манай зочид буудалд байрлах байрны санал асуулга явуулах
  9. Цахим мэдээллийн товхимол, кампанит ажлын талаархи мэдээлэл, мэдэгдэл
  10. Бидний явуулж буй янз бүрийн кампанит ажилтай холбоотой үйл ажиллагаа (өргөдөл хүлээн авах, ялагчидтай холбоо барих, бэлэг хүргэх)
  11. Зочид буудлуудын зөөлөн нээлтийн захиалгуудтай харьцах
  12. Хууль бус гэрээнээс урьдчилан сэргийлэх, манай үйлчилгээг зөвшөөрөлгүй ашиглах, төлбөр төлөхгүй байх, ийм тохиолдол гарсан тохиолдолд мөрдөн шалгах, зохицуулах.
  13. Бидний систем, сүлжээнд гарсан алдаа, дутагдал, ослын талаар судалж, хариу өгөх
  14. Хууль тогтоомж, захиргааны байгууллагаас гаргасан мэдэгдэл, зааварчилгаанд хариу өгөх
  15. Манай үйлчилгээг ашиглах, маркетингийн судалгаа, шинжилгээ
  16. Хамтарч ажилладаг аж ахуйн нэгжүүдтэйгээ хийсэн гүйлгээ, бусад асуудлаар холбогдох, мэдээллээр хангах
  17. Энэхүү мэдээлэлд үндэслэн үйлчилгээ үзүүлэх, зочид буудлын тоног төхөөрөмж, тоног төхөөрөмж, өрөөг сайжруулах зорилгоор унтахтай холбоотой өгөгдөл өгөх.
 3. Хувийн мэдээллийг олж авах
  Өмнөх догол мөрөнд заасан зориулалтаар ашиглах шаардлагатай тохиолдолд дараахь хувийн мэдээллийг бид үйлчлүүлэгчээс олж авдаг.
  1. Үндсэн мэдээлэл (хаяг, нэр, хүйс, төрсөн он, иргэний харьяалал, паспортын дугаар, и-мэйл хаяг, утасны дугаар, факс дугаар, шуудангийн хаяг гэх мэт)
  2. Нэмэлт мэдээлэл (ажил мэргэжил, ажлын байрны мэдээлэл (компанийн нэр, хаяг, утасны дугаар, хэлтэс, албан тушаал гэх мэт))
  3. Төлбөрийн мэдээлэл (зээлийн картын дугаар, банкны дансны мэдээлэл, нэхэмжлэх хаяг, баримтын хаяг гэх мэт)
  4. Бидний өгч буй үйлчилгээний ашиглалтын мэдээлэл (байрны түүх, байгууламж ашиглалт, бүтээгдэхүүний худалдан авалтын байдал, г.м.)
  5. Бидэнд илгээсэн холбоо барих мэдээлэл (и-мэйл, вэбсайт маягт оруулах, факс, утасны санамж, захидал, санал асуулгын хариулт гэх мэт).
  6. Манай зочид буудлуудад суулгасан аюулгүй байдлын системийг ашиглан цуглуулсан мэдээлэл (аюулгүй байдлын камер гэх мэт)
  7. Манай вэбсайтад автоматаар цуглуулсан мэдээлэл (күүки, IP хаяг, хөтчийн төрөл, нэвтрэх огноо, цаг гэх мэт).
  8. Бүртгэлийн маягтад тусгагдах асуудлууд (хаяг, нэр, ажил мэргэжил, иргэний харьяалал, паспортын дугаар, нас, өмнөх байр, шуудангийн байр, ирэх огноо, явах өдөр, зочны өрөөний дугаар гэх мэт).
  9. Toyoko Inn клубын картын өргөдлийн маягтад (нэр, хүйс, утасны дугаар, хаяг, иргэний харьяалал, зип код, нүүрний зураг, паспортын хуулбар (зөвхөн япон үндэстнээс бусад хүмүүс) гэх мэт) -д холбогдох материалыг албан ёсоор ирүүлнэ үү. таниулбарыг баталгаажуулахын тулд захиалах.)
  10. Амьсгал, зүрхний цохилтын тоо, үйлчлүүлэгчид унтаж байх үед биеийн хөдөлгөөн, орон дээрх даралтыг хэмжих (зөвхөн унтах үйлчилгээ үзүүлдэг зочид буудлын хувьд)
  11. Дээрх дүн шинжилгээгээр олж авсан үйлчлүүлэгчдийн унтах чанарын талаархи мэдээлэл (⑩)
 4. Хувийн мэдээллийн менежмент
  Бид бизнесийн үйл ажиллагааны бодит нөхцөлд нийцүүлэн хувийн мэдээллийн менежментийн системийг бий болгосон бөгөөд 2-р бүлэгт дурдсан ашиглалтын зорилгодоо хүрэхийн тулд үйлчлүүлэгчдийн хувийн мэдээллийг үнэн зөв, тогтмол байлгах үүрэгтэй. Хувийн мэдээлэл алдагдах, алдагдах, гэмтэхээс урьдчилан сэргийлэх зэрэг хувийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах талаар бид шаардлагатай, зохих арга хэмжээг авч байна. Нэмж дурдахад, үйлчлүүлэгчдийн хувийн мэдээллийг зохицуулах ажилд оролцсон бүх ажилчид ийм мэдээллийг зохих ёсоор зохицуулж чаддаг байхын тулд хувийн мэдээллийг хамгаалах талаархи мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх замаар ажилчдын мэдлэгийг дээшлүүлэхийг хичээдэг.
 5. Гуравдагч этгээдэд хувийн мэдээлэл өгөх
  Дараах тохиолдолд бусад тохиолдолд бид таны хувийн мэдээллийг гуравдагч этгээдэд нээлттэй болгохгүй.
  Нэмж дурдахад, хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг хамтран ашиглахын тулд Toyoko Inn Co., Ltd болон хараат компаниудын хооронд үйлчлүүлэгчийн хувийн мэдээллийг өгөх акт нь энэхүү дэд хэсэгт байрлах гуравдагч этгээдэд нээлттэй болгох, өгөх ангилалд багтахгүй.
  1. Мэдээллийн субьект өөрөө өөрөө зөвшөөрснөөр
  2. Хууль тогтоомжид зөвшөөрсөн хэмжээгээр ил тод болгох, заалт оруулах шаардлагатай
  3. Хүний амь нас, бие махбодь, эд хөрөнгийг хамгаалахад шаардлагатай бөгөөд мэдээллийн субьектээс зөвшөөрөл авахад хэцүү байдаг
  4. Улсын болон орон нутгийн төрийн байгууллагууд, олон нийтийн харилцааг хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллах шаардлагатай байгаа бол мэдээллийн субьектээс зөвшөөрөл авснаар ийм ажлыг гүйцэтгэхэд саад учруулах эрсдэлтэй.
  5. Статистик мэдээллийг задлах буюу нийлүүлэх (өгөгдлийн субъектын хувийн мэдээллийг тодорхойлох боломжгүй мэдээлэл)
  6. Ажил нэгдэх, эзэмших, шилжүүлэх үйл ажиллагаа болон бизнесийг залгамжлахтай холбоотой бусад шалтгаанаар
 6. Үүрэг аутсорсинг
  Өмнөх догол мөрийг үл харгалзан бид бизнесийн үйл ажиллагааны хэсгийг захиалагчийг бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээр хангах, захиалагчийн хувийн мэдээллийг бидний зорилгод хүрэхэд шаардлагатай хүрээнд өгөх боломжтой.
 7. Хувийн мэдээллийг Япон, гадаадад дамжуулах
  Өмнөх хоёр дахь заалтын дагуу бид Бүлгийн компаниуд эсвэл хүлээн авагч талуудын хооронд үйлчлүүлэгчдийн хувийн мэдээллийг өгөхдөө дамжуулж буй орнуудын хууль тогтоомжийн дагуу шаардлагатай бөгөөд зохих арга хэмжээг авна.
 8. Нэрээ нууцалсан өгөгдөл (дээрх 3 -т заасан ⑩ ба ⑪ -т хамаарна)
  Тодорхой хүмүүсийг тодорхойлох, хувийн анхны өгөгдлийг сэргээх боломжгүй байхын тулд бид зохих арга хэмжээг авах болно. Нэрээ нууцалсан өгөгдөл үүсгэх, түүнийг гуравдагч этгээдэд өгөх ажлыг хуулиар зөвшөөрөгдсөн хэмжээнд хийх болно.

  1) Холбогдох хууль тогтоомж, удирдамжийг дагаж мөрдөх
  Бид нэрээ нууцалсан өгөгдлийг хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай хууль (APPI), бусад дүрэм журам, "Хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай хуулийн удирдамж" болон бусад удирдамжийг дагаж мөрдөх болно.

  2) Нэрээ нууцалсан мэдээлэл үүсгэх үйл явц
  Бид APPI -ийн зохицуулсан боловсруулалтын шалгуурын дагуу нэрээ нууцалсан өгөгдөл үүсгэхийн тулд үйлчлүүлэгчдийн мэдээллийг боловсруулах болно.

  (Боловсруулах үндсэн жишээ)

  1. тодорхой хүмүүсийг тодорхойлох боломжийг олгодог мэдээллийг устгах
  2. хувийн таних кодыг устгах
  3. мэдээллийг холбож болох кодыг устгах
  4. өвөрмөц мэдээллийг устгах
  5. хувийн мэдээллийн мэдээллийн сангийн шинж чанарыг харгалзан үзсэн бусад арга хэмжээ

  3) Нэрээ нууцалсан өгөгдөлд ашигладаг хувийн мэдээлэл

  1. нас (үе), хүйс, байрласан огноо
  2. үйлчлүүлэгчид унтаж байх үед амьсгал, зүрхний цохилтын тоо, биеийн хөдөлгөөн, орны даралтыг хэмжих
  3. Шинжилгээгээр олж авсан үйлчлүүлэгчдийн унтах чанарын талаархи мэдээлэл (②)

  4) Нэрээ нууцалсан мэдээллийг гуравдагч этгээдэд өгөх
  Нэрээ нууцалсан өгөгдөлд оруулсан хувийн мэдээлэл, өгөх арга зам нь дараах байдалтай байна.

  1. Бид 3 -р зүйлийн ①② ба ③ хэсэгт тайлбарласан нэрээ нууцалсан өгөгдлийг өгдөг.
  2. Бид өгөгдлийг хэрхэн өгдөг
   • шилжүүлгийг баталгаажуулахын тулд DVD гэх мэт хадгалах төхөөрөмжид хадгалагддаг
   • зохих хандалтын эрхийн менежмент бүхий серверүүдээр хангах
   • Мэдээлэл алдагдах, хулгайлахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд аюулгүй байдлын зохих арга хэмжээг (шифрлэлт эсвэл нууц үгийн тохиргоо) агуулсан нэмэлт арга хэмжээг авах болно.

  5) Аюулгүй байдлын менежментийн арга хэмжээ
  Нэрээ нууцалсан өгөгдлийг ажиллуулдаг ажилтнуудаа дотоод дүрмийн дагуу аюулгүй байдлын удирдлагын арга хэмжээг дагаж мөрдөх эсэхийг хянах болно.

  6) танихыг хориглох
  Бидний үүсгэсэн нэрээ нууцалсан өгөгдлийг ашиглахдаа бид нэрээ нууцалсан өгөгдлийг тодорхой хувь хүмүүсийг таних (дахин таних) зорилгоор бусад мэдээлэлтэй нэгтгэхгүй.

 9. Манай вэбсайтыг бүртгэх, ашиглах бүртгэл
  1. Энэ вэбсайт нь нэвтрэх бүртгэлийг цуглуулах, дүн шинжилгээ хийхдээ Google Analytics-ыг ашигладаг.
  2. Google Аналитик нь күүки *-ийг ашиглан хувийн мэдээллийг тодорхойлдоггүйгээр бүртгэлийг цуглуулдаг. Цуглуулсан хандалтын бүртгэлийг Google Inc.-ийн нууцлалын бодлогын дагуу удирдаж байна.
   * Күүкий гэдэг нь таны зочилсон вэбсайтад хадгалагдаж буй файлууд юм. Манай вэб хуудсыг ашиглаж байх үед ашиглалтын бүртгэл болгон хадгалдаг хөтөч болон манай серверүүд хоорондоо мэдээлэл солилцдог. Таны компьютерийн күүкид таних тэмдэг хадгалагдаж, ашиглалтын бүртгэлийг хуваарилж болно. Күүкигийн тохиргооны тохиргоо нь браузераас өөр өөр байдаг тул күүки тохиргоог өөрчлөхийн тулд хөтчийнхөө тусламж цэсийг ашиглана уу.
  3. Google Inc.-ийн нууцлалын бодлогын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс авна уу:
   Үйлчилгээний нөхцөл: https://www.google.com/analytics/terms/de.html
   Мэдээлэл хамгаалах ерөнхий мэдээлэл: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
   Өгөгдлийн хамгаалалтын мэдэгдэл: https://policies.google.com/privacy
  4. Энэ вэбсайт нь Google Analytic-ийн зар сурталчилгааны функцийг ашиглан хэрэглэгчдийн нас, хүйс, сонирхлыг шинжлэхэд ашигладаг. Таны хэн болохыг тодорхойлдог байдлаар цуглуулж хадгалдаггүй. Дараах функцуудыг ашигладаг.
   · Хэрэглэгчийн дүн шинжилгээ, сонирхлын ангиллын тайлан
   Хэрэв та манай сайт дээр Google Аналитикийг зогсоохыг хүсч байвал хөтчийнхөө күүки функцийг ашиглах буюу хөтчийнхөө тохиргооноос хамааран Google Analytics Opt-Out ** нэмэлт програмыг ашиглана уу. Та нэмэлтийг дараах холбоосоор татаж авч болно: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
   ** Татгалзах гэдэг нь тухайн хэрэглэгчийн тодорхой мэдээллийг өгдөг күүкиээс татгалзах гэсэн үг юм. Тиймээс Google-ээс таны тухай профайл үүсгэхээс урьдчилан сэргийлэх боломжтой.
 10. Мэдээллийн субъектуудын хүсэлт
  Таны хувийн мэдээллийг баталгаажуулсны дараа нэн даруй бид хариу өгөх болно, хэрэв өөр хуулиар өөрөөр заагаагүй бол та өгөгдлийн субъектээс дараах хүсэлтийг хүлээн авсан бол:
  1. Хувийн мэдээллийг ашиглах зорилгын талаар мэдэгдэх
  2. Бидний эзэмшиж буй хувийн мэдээллийг задруулах
  3. Хувийн мэдээллийг залруулах, нэмэх, устгах (Хэрэв хувийн мэдээллийн агуулга буруу байвал)
  4. Хувийн мэдээллийг түр түдгэлзүүлэх, устгах (Хэрэв хувийн мэдээллийг хууль тогтоомж зөрчиж барьсан эсвэл цуглуулсан бол)
  5. Гуравдагч этгээдэд хувийн мэдээлэл өгөхийг түдгэлзүүлэх (Хэрэв хувийн мэдээллийг хууль зөрчсөн бол гуравдагч этгээдэд өгөх.
 11. Нууцлалын бодлогын өөрчлөлт
  Бид энэхүү Нууцлалын бодлогын агуулгыг өөрчилж болно. Ийм тохиолдолд хамгийн сүүлийн үеийн агуулгыг манай вэбсайтад нэн даруй байршуулах болно. Нэмж хэлэхэд, өөрчлөгдсөн агуулга нь тэдгээрийг вэбсайт дээрээ байрлуулсан цагаас хойш хүчин төгөлдөр болно.
 12. Хувийн мэдээллийг хамгаалах талаархи лавлагаа
  Хэрэв та өөрийн хувийн мэдээллийг асуух, өөрчлөх, эсвэл хувийн мэдээллийг хамгаалах бодлогын талаар лавлах хүсэлтэй байгаа бол дараахь хүмүүстэй холбоо барина уу. Бид хариу өгөх болно.
  Холбогдох мэдээлэл Шуудангийн хаяг:
  〒144-0054 1-7-4 Шин-Камата, Ота-ку, Токио
  Ерөнхий явдлын газар, Toyoko Inn Co., Ltd.
  Утас
  (JST-ийн ажлын өдрүүдэд 9:00 цагаас 17:30 хүртэл)
  Toyoko Inn Co., Ltd. - Ерөнхий газрын алба,
  Утас: 03-5703-1045
  Факс 03-5703-9911 дугаарууд

2-р бүлэг. ЕХ болон EEA-ийн өгөгдлийн субъектуудын хувийн мэдээлэлтэй холбогдох нэмэлт заалтууд

 1. Зорилго
  Энэхүү нэмэлт бүлэгт Европын Холбооны (Европын Холбоо) болон Европын Эдийн засгийн бүсийн (ЕЕА) Мэдээлэл хамгаалах ерөнхий зохицуулалтын дагуу ((ЕХ) 2016/679 GDPR) мэдээллийн субьектуудад өгөх шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарласан болно. Холбоо (ЕХ). Энэхүү журамд өгөгдлийн субьектүүдийн эрх, хувийн мэдээллийг хэрхэн зохицуулах талаар тусгасан болно.
 2. Хэрэглэх хүрээ
  Энэ бүлэг нь Европын Холбоо (ЕХ) болон Европын эдийн засгийн бүс (EEA) -д бидний үзүүлж буй үйлчилгээг ашигладаг хэрэглэгчдэд хамаарна. Энэ бүлэгт заагаагүй асуудлын хувьд 1-р бүлгийн заалт нь Европын эдийн засгийн бүс (EEA) эсвэл Швейцарьт амьдардаг хүмүүст хамаарна. Энэ бүлгийн заалт ба 1-р бүлгийн хооронд ямар нэгэн зөрчил гарсан тохиолдолд энэ бүлгийн заалт хамаарна.
 3. Хувийн мэдээллийг ашиглах, ашиглах, хууль эрх зүйн үндэс
  Бидний эзэмшдэг хувийн мэдээлэл, түүнийг ашиглах зорилго, хууль эрх зүйн үндэс нь дараах байдалтай байна.
  1. Зочид буудлын захиалгын менежмент
   Боловсруулах үйл ажиллагаа:
   Албан ёсны вэбсайт, дансны мэдээллийн менежмент, захиалгын менежмент (албан ёсны вэбсайт, агентууд дамжуулан хийсэн захиалгыг оруулах, зочид буудалд утсаар орох, нэвтрэх гэх мэт бусад аргууд гэх мэт) дээр бүртгэл хийх.
   Холбогдох мэдээллийг:
   Нэр, хүйс, харьяалал, төрсөн он сар өдөр, утасны дугаар, факсын дугаар, и-мэйл хаяг, зээлийн картын мэдээлэл, ажлын хаяг гэх мэт.
   Хууль эрх зүйн үндэс: GDPR Art. 6 асдаг. 1 б, е
  2. Бүртгэгдсэн хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ, вэбсайтад хувийн гэрчлэл хийх
   Боловсруулах үйл ажиллагаа:
   Албан ёсны вэбсайт данс бүртгүүлэх, Миний хуудсыг харуулах, онлайн хүлээн авалтыг үзүүлэх, цахим шуудан сэтгүүл тараах гэх мэт.
   Мэдээлэл боловсруулагдсан:
   Нэр, хүйс, төрсөн он сар өдөр, иргэний харьяалал, холбоо барих дугаар, имэйл, зээлийн картны мэдээлэл, ажлын хаяг, Toyoko Inn клубын картын гишүүний дугаар, нууц үг, байршлын мэдээлэл, дуртай зочид буудал, зочид буудлын хайлтын түүх, захиалгын мэдээлэл, өмнөх байрны түүх, онлайн купон , цэгүүдийн тоо гэх мэт.
   Хууль эрх зүйн үндэс: GDPR Art. 6 асдаг. 1 а, б, ф
  3. Зочид буудалд үйлчилгээ үзүүлэх
   Боловсруулах үйл ажиллагаа:
   Бүртгүүлэх, байрны карт бөглөх, ачаа хадгалах, угаалгын зориулалт гэх мэт.
   Холбогдох мэдээллийг:
   Нэр, нас, харьяат, хүйс, хаяг, холбоо барих дугаар, ажил мэргэжил, ажлын хаяг, паспортын дугаар, явах огноо, өмнөх байршил, дараагийн байршил, паспортын хуулбар гэх мэт.
   Хууль эрх зүйн үндэс: GDPR Art. 6 асдаг. 1 б, в, ф
  4. Toyoko Inn клубын картын гишүүдэд мэдээлэл, үйлчилгээ үзүүлэх менежмент
   Боловсруулах үйл ажиллагаа:
   гишүүнчлэлээс өмнөх бүртгэл, гишүүнчлэлийн өргөдөл, гишүүний оноо гэх мэт.
   Холбогдох мэдээллийг:
   Нэр, хүйс, төрсөн он, холбоо барих дугаар, хаяг, иргэний харьяалал, зип код, толгойн зураг, паспортын хуулбар гэх мэт.
   Хууль эрх зүйн үндэс: GDPR Art. 6 асдаг. 1 а, ф
  5. Toyoko Inn клубын корпорацийн гишүүдэд мэдээлэл, үйлчилгээ үзүүлэх менежмент
   Боловсруулах үйл ажиллагаа:
   гишүүнчлэлээс өмнөх бүртгэл, гишүүнчлэлийн өргөдөл, онооны тэтгэлэг гэх мэт.
   Холбогдох мэдээллийг:
   Нэр, хүйс, төрсөн он, холбоо барих дугаар, хаяг, иргэний харьяалал, зип код, хөрөг зураг, паспортын хуулбар гэх мэт.
   Хууль эрх зүйн үндэс: GDPR Art. 6 асдаг. 1 а, ф
  6. Төлбөр, төлбөр тооцоо, тооцоо, буцаан олгох, цуцлах хураамжийг хүлээн авах, төлбөрийн баримт олгох болон төлбөртэй холбоотой бусад үйлчилгээ
   Боловсруулах үйл ажиллагаа:
   онлайн урьдчилгаа төлбөр, зээлийн карт, нэхэмжлэх, хүлээн авах, авлага боловсруулах гэх мэт төрөл бүрийн төлбөр тооцоо / төлбөр.
   Холбогдох мэдээллийг:
   Нэр, хаяг, ажлын газар, зээлийн картын мэдээлэл, төлбөрийн баримтыг харуулах, имэйл хаяг, өрөөний төрөл, холбогдох байрны төлөвлөгөө гэх мэт.
   Хууль эрх зүйн үндэс: GDPR Art. 6 асдаг. 1 б, е
  7. Хэрэглэгчийн санал бодол, хүсэлт, асуулгад хариу өгөх
   Боловсруулах үйл ажиллагаа:
   Харилцагчийн хүсэлт, лавлагаа гэх мэт утсаар хариу өгөх.
   Холбогдох мэдээллийг:
   Нэр, Toyoko Inn клубын картын гишүүнчлэлийн дугаар, холбоо барих мэдээлэл, байрлах огноо, зочид буудлын нэр гэх мэт.
   Хууль эрх зүйн үндэс: GDPR Art. 6 асдаг. 1 а, ф
  8. Хэрэглэгчийн судалгааг хэрэгжүүлэх
   Боловсруулах үйл ажиллагаа:
   И-мэйл мэдээллийн товхимол, үйлчлүүлэгчдийн санал асуулгын хуудас, онлайн байрлах анкет, санал асуулгын ил захидал гэх мэт.
   Холбогдох мэдээллийг:
   Нэр, хүйс, нас, ажил мэргэжил, SNS-бүртгэлийн байдал, хаяг, холбоо барих дугаар, имэйл хаяг, Toyoko Inn клубын картын гишүүний дугаар, ажлын мэдээлэл, захиалгын дугаар, байрлах огноо, гэх мэт.
   Хууль эрх зүйн үндэс: GDPR Art. 6 асдаг. 1 а, ф
  9. Цахим шуудан сэтгүүл тараах, янз бүрийн кампанит ажил, мэдээллийн талаар мэдээлэх
   Боловсруулах үйл ажиллагаа:
   Албан ёсны вэбсайтаар дамжуулан данс бүртгүүлэх гэх мэт.
   Холбогдох мэдээллийг:
   Нэр, хүйс, төрсөн он сар өдөр, харьяалал, холбоо барих дугаар, имэйл хаяг, Toyoko Inn клубын гишүүний дугаар гэх мэт.
   Хууль эрх зүйн үндэс: GDPR Art. 6 асдаг. 1 а, ф
  10. Төрөл бүрийн кампанит ажилд зориулж өргөдөл хүлээн авах, ялагчидтай холбоо барьж, бэлэг илгээх
   Боловсруулалтын үндсэн үйл ажиллагаа:
   Аяны төлөвлөгөөнд элсүүлэх, шагналын эздийг зарлах, шагнал гардуулах гэх мэт.
   Мэдээллийг боловсруулах:
   Нэр, хаяг, холбоо барих дугаар, имэйл, бусад.
   Хууль эрх зүйн үндэс: GDPR Art. 6 асдаг. 1 а, ф
  11. Зөөлөн нээх захиалга
   Боловсруулах үйл ажиллагаа:
   Үйлчилгээний үзлэг, хүлээн авалт, захиалга, байрны чанарыг хянах.
   Мэдээллийг боловсруулах:
   Нэр, холбоо барих дугаар, факс, ажлын мэдээлэл, танилцуулагчийн нэр, өрөөний дугаар, өрөөний төрөл гэх мэт.
   Хууль эрх зүйн үндэс: GDPR Art. 6 асдаг. 1 б, е
  12. Хууль бус гэрээнээс урьдчилан сэргийлэх, манай үйлчилгээг зөвшөөрөлгүй ашиглах, төлбөрөө төлөхгүй байх, ийм тохиолдол гарсан тохиолдолд шалгаж, зохицуулах.
   Боловсруулах үйл ажиллагаа:
   Бүртгэлийн бүртгэл, зочид буудлын захиалга зэргийг албан ёсны вэбсайтаар дамжуулан хийх.
   Мэдээллийг боловсруулах:
   Нэр, хүйс, төрсөн он сар өдөр, харьяалал, холбоо барих дугаар, зээлийн картын мэдээлэл, Toyoko Inn клубын гишүүний дугаар гэх мэт.
   Хууль эрх зүйн үндэс: GDPR Art. 6 асдаг. 1 е
  13. Систем, сүлжээний доголдол, эвдрэл, ослыг судалж, хариу арга хэмжээ авах
   Боловсруулах үйл ажиллагаа:
   Онлайн захиалгын системд үзүүлэх нөлөөг судлах.
   Мэдээллийг боловсруулах:
   Нэр, хүйс, төрсөн он сар өдөр, холбоо барих дугаар, иргэний харьяалал, зээлийн картын мэдээлэл, зочид буудлын хайлтын түүх, байрны түүх гэх мэт.
   Хууль эрх зүйн үндэс: GDPR Art. 6 асдаг. 1 е
  14. Хууль тогтоомж, захиргааны байгууллагын мэдэгдэл, удирдамж дээр үндэслэн хариу өгөх
   Боловсруулах үйл ажиллагаа:
   Орон байрны картыг бөглөх гэх мэт.
   Мэдээллийг боловсруулах:
   Нэр, нас, хүйс, харьяалал, хаяг, холбоо барих дугаар, ажил мэргэжил, ажлын мэдээлэл, паспортын дугаар, явах огноо, өмнөх байршил, дараагийн байршил, паспортын хуулбар гэх мэт.
   Хууль эрх зүйн үндэс: GDPR Art. 6 асдаг. 1 е
  15. Албан ёсны вэбсайтыг ашиглах талаар судалгаа хийх, дүн шинжилгээ хийх, маркетинг хийх
   Боловсруулах үйл ажиллагаа:
   Google Аналитик ашиглан нэвтрэх бүртгэлийг цуглуулах.
   Мэдээллийг боловсруулах:
   Күүки, IP хаяг, хөтөчийн төрөл, нэвтрэх огноо, цаг гэх мэт.
   Хууль эрх зүйн үндэс: GDPR Art. 6 асдаг. 1 а, ф
  16. Бизнесийн түншүүд болон бусад гүйлгээтэй холбоотой мэдээллийн харилцаа холбоо, үйлчилгээ үзүүлэх
   Боловсруулалтын үндсэн үйл ажиллагаа:
   Зээлийн картын төлбөр тооцоо хийх, бэлэг хүргэх үйлчилгээний аутсорсинг гэх мэт.
   Мэдээллийг боловсруулах:
   Нэр, хаяг, зээлийн картын мэдээлэл гэх мэт.
   Хууль эрх зүйн үндэс: GDPR Art. 6 асдаг. 1 а, ф
 4. Хувийн мэдээллийг гуравдагч оронд шилжүүлэх
  Гэрээ байгуулахаас өмнө захиалагчтай байгуулсан гэрээг биелүүлэх, эсвэл захиалагчийн хүсэлтийн дагуу журмыг хэрэгжүүлэхийн тулд [Зочид буудал / Toyoko Inn] групп нь Японы гадна цуглуулсан хувийн мэдээллийг Японд эсвэл гуравны нэгэнд шилжүүлж болно. улс (үүнд зохих хамгаалалтын түвшин хангагдаагүй улс орно). Хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг шилжүүлэхдээ бид Нууцлалын бодлого, хууль тогтоомжийн дагуу аюулгүй байдал, нууцлалын зохих арга хэмжээг ашиглана.
 5. Хувийн мэдээллийг хадгалах хугацаа
  Бид хувийн мэдээллийг зөвхөн ашиглалтын зорилгодоо хүрэхэд шаардагдах хугацаанд хадгалдаг бөгөөд зохих хугацаанд найдвартай хадгалсны дараа хувийн мэдээллийг устгах эсвэл нэрээ нууцлах арга хэмжээ авдаг.
 6. Хувийн мэдээлэлтэй ажиллах хүсэлт
  Бид эзэмшдэг ЕХ / EEA-д байрладаг хэрэглэгчдийн хувийн мэдээллийг авах хүсэлтэд дараахь хугацаанд, боломжийн хугацаанд хариу өгөх болно. Хүсэлт гаргахдаа бид таны таниулбарыг урьдчилан баталгаажуулах болно.
  1. Хувийн мэдээлэлд хандах эрх
   Таны хувийн мэдээллийг бид боловсруулж байгаа эсэхийг мэдэх эрхтэй бөгөөд хэрэв байгаа бол таны хувийн мэдээлэл болон холбогдох мэдээлэлд хандах эрхтэй.
  2. Хувийн мэдээллийг засах эрх
   Хэрэв бид таны тухай буруу мэдээллийг хадгалсан бол таны хувийн мэдээллийг залруулах эрхтэй.
  3. Хувийн мэдээллийг устгах эрх
   Та тодорхой тохиолдолд таны хувийн мэдээллийг устгахыг шаардах эрхтэй.
  4. Хувийн мэдээллийг ашиглахыг хязгаарлах эрх
  5. Хувийн мэдээллийг ашиглахыг эсэргүүцэх өргөдөл гаргах эрх
   Бидний хувийн мэдээллийг гуравдагч этгээдээс гаргасан хууль ёсны ашиг сонирхолд үндэслэн боловсруулахыг эсэргүүцэх эрхтэй.
  6. Мэдээллийн зөөврийн эрх (дамжуулах боломжтой)
   Та хүссэн үедээ өөрийн зөвшөөрлийг цуцлах боломжтой ба үр дүн нь таны мэдээллийг өөр зорилгоор ашиглахгүй болно. Хүчингүй болгох нь зөвхөн ирээдүйд нөлөөлнө.
  7. Зөвшөөрлийг буцааж авах эрх
 7. Хяналтын байгууллагад хандсан
  Үйлчлүүлэгчид болон бусад мэдээллийн субьектууд хууль, журамд заасны дагуу манай хувийн мэдээллийг зохицуулах зорилгоор үндэсний, бүс нутгийн эсвэл олон улсын байгууллага зэрэг хяналтын байгууллагад хандаж болно.
  Хяналтын байгууллагын жагсаалтыг дараах холбоосоор авах боломжтой: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
 8. Хүүхдүүдийн хувийн мэдээлэл
  Хэрэв та насанд хүрээгүй бол хувийн мэдээллийг зөвхөн эцэг эхийн зөвшөөрөлтэйгээр өгнө үү. Насанд хүрээгүй хүүхдийн талаарх мэдээллийг эцэг эхийн зөвшөөрөл, зөвшөөрөлгүйгээр санаатайгаар цуглуулж боловсруулдаггүй.
  Хэрэв бид хамгийн бага нас хүрээгүй хүүхдүүдийн талаар таних боломжтой мэдээллийг цуглуулж боловсруулж байгааг олж мэдвэл бид мэдээллийг аль болох хурдан устгах болно. Энэ нас нь ЕХ-ны гишүүн орон бүрт өөр байж болно *. Хэрэв та бага насны хүүхдүүд бидэнд хувийн мэдээлэл өгсөн гэж үзвэл доор жагсаасан нууцлалын ажилтантай холбоо барина уу.
  * Германд, хэрэв хувийн мэдээллийг 16-аас доош насны хүмүүс өгсөн бол энэ хэсэгт хамаарна. Францад, хэрэв хувийн мэдээллийг 15-аас доош насны хүмүүс өгсөн бол энэ хэсэгт хамаарна.
 9. Мэдээлэл хамгаалах ажилтны холбоо барих мэдээлэл
  Хувийн мэдээлэлтэй холбоотой асуулт байвал манай Дата хамгаалах ажилтантай холбоо барина уу.
  Toyoko Inn Мэдээллийг хамгаалах ажилтан
  ℅ Enobyte GmbH
  Августинстр. 49, D-80333 Герман Мюнхен
  И-мэйл хаяг: dpo@enobyte.com

Шинэчлэгдсэн огноо: 20.09.2021

개인정보 처리방침

 1. 들어가며
  주식회사 토요코인 및 토요코인 코리아 주식회사(이하, 이하, 아울러 '당사' 띤이 당사. 의 개인정보를 보호하고 적절히 관리함과 동시에 관련된 고충이나 고충이나 문충이나 하고 적절히 관리함과 대응하기 위하여, 한국의 개인정보보호법 제 30조에 의거하여 다음과 같이 개인정보 처리방침(이하 '본 처리방침' 흕이 흕이 흕이 공표합니다.
 2. 개인정보 이용의 목적, 항목 및 보존기간
  당사는 고객의 개인정보를 아래의 목적을 위해서만 수집하고 이용합다. 이용목적이나 이용항목을 변경한 경우에는 개인정보보호법 제18조에 제18조에 근거 도 동의를 얻는 등 필요한 조치를 강구합니다.
  당사는 당사의 온라인 Web/어플리케이션 서비스에서 고객의 예약이나 웹 곽이나 웹 계이나 웹 계이 코인 클럽 카드 회원 서비스를 운영하며, 고객의 숙박 및 이에 부수되에 회원 등록시 그리고 당사의 시설 이용시에 다음의 개인정보를 수집합니다.
  구분 수집・이용목적 항목 보존기간
  숙박 및 부수적 서비스의 예약과 제공
  • 예약접수 및 그 관리
  • 음식물, 주차장의 제공
  • 물품판매

  주소, 성명, 성별, 생년월일, 국적, 전자우편 주소, 전화번호, 팩스번호, 성별, 생년월일, 국적, 전화번호, 팩스번호, 성별, 생년월일, 국적 여권번호 및 사증(비자) 그리고 기타 정부발행 신분증명서 정보신용서 정보신용카칄카호 번호
  예약 개시로부터 서비스 제공이 완료될 때까지.
  웹회원 계정
  • 계정 작성 및 그 관리
  • 본인확인

  주소, 성명, 성별, 생년월일, 국적, 전자우편 주소, 전화번호, 우편물 송명, 우편물 송라일일 시설이용 상황, 각종 플랜의 이용이력, 상품구입 상황
  계정 작성시부터 삭제시까지.
  개인회원제 서비스 가입・이용, 고충처리, 만족도 조사
  • 토요코인 클럽 카드 회원 서비스 제공
  • 정보주체로부터의 개인정보 열람, 정정, 삭제, 처리 정지 청구의 대응
  • 고객만족도 조사, 품질보증 조사

  공통항목
  주소, 성명, 성별, 생년월일, 국적, 여권번호, 전자우편 주소, 전화번호, 전화번호, 전화번호, 팩월일, 생년월일, 국적 처의 주소얼굴 사진

  법정대리인 정보
  회원이 14세 미만인 경우, 법정대리인의 성명, 생년월일, 국적, 전자우편, 전자우편,

  토요코인 클럽 카드 회원 계정
  여권번호 및 사증(비자) 그리고 기타 정부발행 신분증명서 정보

  코퍼레이트 비즈니스 회원 계정
  직업, 근무처 정보(회사명, 주소, 전화번호, 부서, 직위)
  계정 작성시부터 삭제시까지.
  서비스 개선
  • 앙케이트의 실시
  • 서비스 이용정보(숙박이력, 시설이용 상황, 각종 플랜 이용이력, 상품이력, 상품구숙이용
  주소, 성명, 성별, 국적, 여권번호, 전자우편 주소, 전화번호 어느 하나의 계정 작성시부터 그 삭제 후 1개월(복원이 불가능한 형태로 계정 작성시부터 그 삭제 후 형태로 계정 록 익명화함.)
  마케팅・광고에 대한 활용
  • 새로운 서비스나 신상품, 이벤트 정보제공, 캠페인 실시, 메일 매거진, 이벤트 신, 송부
  • 고객별 이용상황 데이터의 이용
  • 시장조사
  주소, 성명, 성별, 생년월일, 국적, 여권번호, 전자우편 주소, 전화번호 어느 하나의 계정 작성시부터 삭제시까지.
  웹사이트의 관리
  • 웹사이트의 개발, 개선, 최적화
  • 개인별 맞춤 서비스 제공
  서비스 이용상황, 액세스 로그, 액세스 IP정보 3년
  시설의 안전관리
  • 수상한 물건이나 거동수상자 파악
  CCTV로 취득하는 모습, 행동정보 1개월

  상기 보존기간에도 불구하고 다음과 같이 당사가 상법 등의 보존기간에도 불구하고 다음과 를 지는 경우에는 그에 따라 고객의 개인정보를 보존합니다. 당사는 해당 개인정보를 보존목적으로만 이용합니다.
  1. 회사의 상업대장 및 업무에 관한 중요서류・전표에 관한 정보: 중요서보: 중요서업대장 중요서류는( 법)
  2. 모든 거래에 관한 장부 및 관련서류에 관한 정보: 5년(국세기본법, 법인세법)
  3. 계약 또는 청약철회에 관한 기록, 대금 기록, 대금 및 재화 등의 공급에 관한 기록 관한 기록: 5끅채( 의 소비자 보호에 관한 법률)
  4. 소비자의 고충 또는 분쟁해결에 관한 기록: 3년(전자상거래 등자상거래 등자상거래 등에서의 소벸자)
  5. 장부 및 세액표 또는 영수서: 5년(부가가치세법)
 3. 개인정보의 파기절차 및 방법
  당사는 다른 법령에 의해 의무적으로 개인정보를 보유하는 경우를 제인곸제인 존기간 만료 또는 처리목적 달성 등 개인정보를 필요로 하지 않게 된 목적 않게 된 때인 지체없이 파기 또는 복원이 불가능한 형태로 개인이 식별할 수 없도록 익명화 합니다.
  전자 파일 형식의 기록・보존된 개인정보는 기록이 복구될 수 없도록 수 없도록・보존된 기록・보존된 개인정보는 파쇄기로 처리하거나 소각하여 파기합니다.
 4. 개인정보 처리의 위탁
  당사는 고객의 개인정보 처리를 다음과 같이 외부 서비스 제공자에스 제공자에게 윤음과
  위탁에 있어서는 개인정보보호법 제26조에 기하여 위탁한 사무의 수행읁 몄호법 위탁에 개인정보의 취급을 금지, 기술적・관리상의 보호조치를 실시, 위탁시, 위탁첬샜탁첬샜금지 처의 관리 및 감독, 손해배상 등의 책임에 관한 조항을 업무위탁계약서에 명기하고, 위기하고, 위기의 안전하게 처리하도록 감독합니다.
  위탁처명 위탁업무 내용 재위탁처가 있는 경우 그 명칭
  Amazon Web Services, Inc. AWS를 사용한 데이터의 보관 -
  Google Inc. 웹사이트 열람 이력의 수집, 분석 -
  주식회사 토요코인 IT 집객 솔루션 토요코인 그룹 전체의 예약 시스템 서포트, IT 인프라 보수 정비 -
  Microsoft корпораци 캠페인 실시 -
 5. 개인정보의 제3자 제공
  당사는 고객의 개인정보를 다음과 같이 제3자에게 제공하고, 공동 이욈틤. 당사 및 그 관련회사는 법령에 따라 고객의 개인정보를 적절히 관리하곸.
  제공처 이용목적 제공하는 개인정보 항목 제공처의 보유 및 이용기간
  주식회사 토요코인 호텔 기획개발 본 처리방침 기재 이용목적과 같음 본 처리방침 기재 개인정보와 같음 본 처리방침 기재 기간과 같음
  Toyoko Inn International Limited (Япон дахь салбар) 본 처리방침 기재 이용목적과 같음 본 처리방침 기재 이용목적과 같음 본 처리방침 기재 기간과 같음
  주식회사 호텔 세이토쿠 본 처리방침 기재 이용목적과 같음 본 처리방침 기재 이용목적과 같음 본 처리방침 기재 기간과 같음
  주식회사 토요코인Jr. 본 처리방침 기재 이용목적과 같음 본 처리방침 기재 이용목적과 같음 본 처리방침 기재 기간과 같음
  주식회사 호스피탈 인 독쿄의과대학 본 처리방침 기재 이용목적과 같음 본 처리방침 기재 이용목적과 같음 본 처리방침 기재 기간과 같음
  주식회사 호스피탈 인 기획개발 본 처리방침 기재 이용목적과 같음 본 처리방침 기재 이용목적과 같음 본 처리방침 기재 기간과 같음
  세이토쿠 빌딩기획 주식회사 본 처리방침 기재 이용목적과 같음 본 처리방침 기재 이용목적과 같음 본 처리방침 기재 기간과 같음
  ФИЛИППИН TOYOKO INN INC. 본 처리방침 기재 이용목적과 같음 본 처리방침 기재 이용목적과 같음 본 처리방침 기재 기간과 같음
  Монголиа Тоёоко Инн ХХК 본 처리방침 기재 이용목적과 같음 본 처리방침 기재 이용목적과 같음 본 처리방침 기재 기간과 같음

  고객은 당사의 개인정보보호 책임자 및 담당부서를 통하여 개인정보의 개인정보보윐 것을 거부할 수 있습니다.
 6. 개인정보의 안전확보 조치
  당사는 고객의 개인정보의 분실, 도난, 누설, 변조, 훼손 등이 일어나지 일어나지 액아의 보의 안전성을 확보하기 위해 다음의 기술적・관리적 대책을 강구하싈고.
  1. 기술적 대책
   • 고객의 고유식별정보나 신용카드 번호 등, 법률상 의무적으로 암호화 핔호화 핔호화 신용카드 번호 등 외부에서의 침입에 의해 고객의 개인정보가 유출된 경우에도 경우에도 이용할 도 이용할 수 고객의 개인정보가 이터베이스에 보관하고 있습니다.
   • 웹사이트를 통한 회원등록이나 로그인 등 고객정보를 입력・송신하는 구 구이 의 암호화 통신에 의해 고객정보를 안전히 송신하기 위한 암호화 대책신에 암호화 대책을.
   • 당사는 보안 솔루션을 도입하여 고객의 정보를 안전하게 관리하기 위핡위해 그램을 설치하고, 개인정보 처리 시스템의 정기적인 갱신과 정기적인 정기적인 정기적인 정기적인 정기적인 라 데이터베이스의 접근 제한 솔루션과 화면 캡쳐 방지 솔루션을 적용하고 있습니다. 또한 해킹 등의 외부침입에 대비하여 침입차단・감지 시스템을 도입템을.
  2. 관리적 대책
   • 당사는 개인정보를 안전하게 보관하기 위해 사내에 정보관리규정을 전하게 정보관리규정을 전하기 리체제를 구축하여 운용하고 있습니다.
   • 당사는 고객의 개인정보를 취급하는 개인정보 취급자에 대하여 정기적의 정기적인 연수를 실시하여 고객정보의 중요성의 이해와 안전관리를 철저히 하를 철저히 하고. 또한 당사는 권한설정과 관리에 의해 고객의 개인정보에의 수상한 액세스수이이 도록 하고 있습니다.
 7. 개인정보 자동수집의 설치・운용・거부에 관한 사항
  1. 당사는 유저인 고객에게 개인 맞춤 서비스를 제공하기 위해 이용정보인 이용정보인 목적으로 「쿠키」를 사용하는 경우가 있습니다.
   쿠키란, 브라우저에서 웹사이트를 열람한 때 작성되는 이용이력이나 입이력이나 입이이트를 고객의 PC의 하드디스크에 일시적으로 보관해 두는 구조를 가리킵니다.
   • 쿠키의 사용목적
    쿠키는 고객이 방문한 각 서비스나 웹사이트의 방문 종류나 이용상황 이용상황, 이용상황, 안일이 별함으로써 고객에게 최적화된 정보를 제공하기 위해 사용됩니다. 고객은 쿠키를 인스톨할지 여부를 선택할 권리가 있습니다. 때문에 웹사이트에서 옵션을 설정함으로써 고객은 모든 쿠키를 허사이트에서 옵션을 설정함으로써 고객은 모든 쿠키를 허사이트에서 옵션을 설정함으로써 때마다 확인하거나 또는 모든 쿠키의 저장을 거부할 수 있습니다.
   • 쿠키 설정을 거부하는 방법
    고객이 사용하는 웹 브라우저의 옵션을 선택함으로써 모든 쿠키를 허용쿠키를허용 될 때마다 확인하거나 모든 쿠키의 저장을 거부할 수 있습니다.
    ※설정방법
    Microsoft Edge: 웹 브라우저의 상부에 있는 설정 > 쿠키 및 사이트 권한 > 설정방법을흄 선.
    Google Chrome: 웹 브라우저 상부에 있는 설정 > 개인 정보 보호 및 보안 > 쿠키나 기우저 웹 브라우저 설정 방법을 선택함.
  2. 당사는 서비스 이용상황을 파악하여 서비스의 편리성을 향상시키기 Google 위스 이용상황을 널리틱스를 이용하고 있습니다.
   • Google 애널리틱스의 사용목적
    Google 애널리틱스는Күүки 등을 이용하여 특정 개인을 식별하는 정보를 포함하짗지 포함하지 력을 수집, 분석하고 당사는 그 결과를 취득합니다. 당사는 고객의 이용상황을 파악함으로써 서비스의 개발, 개선 등에 이수.
   • Google 애널리틱스에 의한 정보처리를 거부하는 방법
    Google 애널리틱스는 다음의 Google 애널리틱스 차단 브라우저 부가 기능에서 기능에서 브라의의 Google 변경함으로써 Google 애널리틱스에 의한 정보처리를 거부할 수 있습니다. 또한 Google 애널리틱스에 의해 수집되는 정보는 Google사의 개인정보 처리방침에 기니기기
    Google 애널리틱스 서비스 약관
    https://www.google.com/analytics/terms/kr.html
    Google 개인정보 처리방침
    https://www.google.com/intl/ko/policies/privacy/
    Google 애널리틱스 차단 브라우저 부가 기능
    https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ko
    Google의 서비스를 사용하는 웹사이트 또는 앱의 정보를 사용하는 방법
    https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hi=ko
    또한 고객은 웹 브라우저나 모바일 단말에서 옵션을 설정함으로써 Google 애함으로써 Google 애널이 차단할 수 있습니다.
    ※설정방법
    Google Chrome: 설정 > Google 계정관리 > 데이터 및 개인 정보 보호 > 개인 맞춤 광고 > 개인 광고 > 개인 곶 중지 함.
    Android: 설정 > 보안 및 개인정보 보호 > 기타 개인정보 설정 > 광고 > 광고 개인 정보 개인 정보 개인 정보 로 해 주십시오.
    iOS: 설정 > 개인 정보 보호 > Apple 광고 > 맞춤형 광고.
    Microsoft Edge: 브라우저 우상단에 표시되어 있는 「…」 > 확장 > 확장관리 > 「Google 웹로 (Google) 제공)」을 켜 주십시오.
 8. 행동정보의 수집, 이용, 제공 및 거부에 관한 사항
  1. 행동정보의 처리에 관하여당사는 고객이 당사 서비스를 이용하시는 이용하시는 과이여이 최적화된, 커스터마이즈 된 서비스나 특전의 제공, 그리고 온라인상의 온라인상의 최적화된 를 제공하기 위해 행동정보를 수집하고 사용합니다. 행동정보의 수집에 있어서는 온라인상의 커스터마이즈 된 광고보의 수집에 있어서는 온라인상의 수집하며, 사상, 신조, 가족, 학력, 병력, 기타 사회활동이력 등 개인의 등 개인의 수집하며 이버시를 명백히 침해할 우려가 있는 민감한 행동정보는 수집하지 않습니다.
  2. 거부의 방법(표준적인 방법을 기재하고 있습니다. 「설정방법」은 어픀인이 저의 버전에 따라 상이한 경우가 있습니다.)
   • 모바일 어플리케이션
    모바일 플리케이션은 온라인의 퍼스널라이즈 된 광고를 위해 광고식라이이 합니다. 고객은 모바일 디바이스의 설정을 변경함으로써 어플리케이션 내의 퍼일 내의 퍼일 변경함을 블록 할 수 있습니다.
    ※설정방법(모바일 OS의 버젼에 따라 메뉴나 방법이 다소 상이할 수 있실.)
    Android: 설정 > 보안 및 개인정보 보호 > 기타 개인정보 설정 > 광고 > 광고 ID 재설정 광고 ID 재설정 재설정 안함으로 해 주십시오.
    iPhone: 설정 > 개인 정보 보호 > 추적 > 앱이 추적을 요청하도록 허용 기능을 꺭실죜.
   • 웹 브라우저
    고객은 웹 브라우저의 Күүки 설정을 변경함으로써 온라인상의 커스터마의 커스터마의 커스터마이 설정을 수 있습니다. 또한 Cookie의 설정을 변경하면 웹 사이트에의 자동 로그인 등 일부 서비스을 서스의의 수 있습니다.
    ※설정방법
    Microsoft Edge; 오른쪽 상단의 「…」를 클릭하고 설정을 선택 > 개인 정보, 검색 및 서비색 서비색 서 「InPrivate를 검색할 때 항상 "엄격" 추적 방지 사용」을 꺼 주십시오.
    Гүүгл Кром; 오른쪽 상단의 「⁝」를 클릭하고 설정을 선택 > 개인 정보 보호 및 보안 > 보호 및 보안 > 차단」을 선택.
    Safari:「설정」→「개인정보 보호」탭→「Web사이트 추척」을 꺼 주십시오.
 9. 고객 및 법정대리인의 권리의무 및 권리행사 방법
  고객 및 법정대리인(고객이 14세 미만의 아동인 경우)은 언제든 당사여이 고객이 수집, 이용, 동의를 철수하거나 개인정보에의 액세스, 정정, 삭제, 처리이 의 권리를 행사할 수 있습니다.
  당사가 이들 요구를 받거나 고객이 권리를 행사한 때에는, 본인확인절인확인절인확인절이 대응합니다.
  1. 요구나 권리행사 방법당사 웹사이트에 온라인으로 액세스하는 방법당사 방법당사 호 담당자에게 서면, 전화, 전자우편 등으로 연락하는 방법에 의할 수 있싈싈자자우편.
  2. 당사의 대응
   • 당사는 고객의 권리에 따라 액세스, 정정, 삭제 또는 처리의 정지를 요의 정지를요굸 그 정당한 대리인임을 확인합니다.
   • 개인정보의 열람 및 처리의 정지 요구는 개인정보보호법 제35조 제4항 제4항 박이 제한되는 경우가 있습니다.
   • 다른 법령에 의해 수집대상으로 되어 있는 개인정보의 정정, 삭제 요구니기.
   • 당사는 고객으로부터 개인정보의 오류 정정의 요구가 있는 경우, 오는 경우, 오류의 오류 정보의 지 해당 개인정보를 이용합니다. 정정의 시점에서 당사가 해당 개인정보를 이미 제3자에게 제공하고 제공하고 제공하고 있법슔 자에게 지체없이 통지하여 오류를 시정합니다.
   • 당사는 고객 또는 고객의 법정대리인이 개인정보의 처리에 관하여 한 관하여 한 동의 지체없이 해당 개인정보를 파기하나, 관계법령에 의해 보유할 의무가 보유할 의무가 자기 침 「2.개인정보 이용의 목적, 항목 및 보존기간」에 따라 취급하며, 필요한 범위에서만 이위에서만 엕이 위한 조치를 강구합니다.
 10. 고객의 권리이익 침해에 대한 구제조치
  고객은 개인정보 침해에 관한 피해구제나 상담에 관하여 다음 관하여 다음 기관에해에 관한 피해구제나
  • 개인정보침해 신고센터(한국 인터넷 진흥원 운영)
   • 업무내용: 개인정보 침해 통보, 상담
   • 웹사이트: privacy.kisa.or.kr
   • 전화번호: 118(국번 없이)
  • 개인정보 분쟁 알선 위원회
   • 담당업무: 개인정보 분쟁 알선 신청, 단체 분쟁 알선(민사해결)
   • 웹사이트: www.kopico.go.kr
   • 전화번호: (국번 없이)1833-6972
  • 대검찰청: 1301(www.spo.go.kr)
  • Хаалга: 182(ecrm.cyber.go.kr)
  • 일본국의 개인정보보호 위원회
   • 업무내용: 개인정보 침해 통보, 상담
   • 웹사이트: https://www.ppc.go.jp
   • 전화번호: +81 3-6457-9849
 11. 개인정보보호 책임자(문의)
  당사는, 당사의 개인정보 처리가 적절히 이루어지도록 책임을 지는 개을 지는 개인이 담당자를 정하고 있습니다.
  개인정보보호 책임자:아베 마사토시

  고객은 당사가 처리하는 고객의 개인정보에 관한 질문, 고충, 침해구제, 침해구제, 침해구제, 침해구제, 정보의 개인정보의 행사에 관하여 상기 개인정보관리 책임자에게 문의할 수 있습니다. 당사는 고객으로부터의 문의에 지체없이 답변하고 처리합니다.

  개인정보보호 담당자:나 은조
  연락처:p маргаан @ хуурамч toyoko-inn.com
 12. 개인정보의 국제이전
  당사는 고객의 개인정보를 다음과 같이 한국 외에 이전합니다.
  당사는 여기에 기재된 사항에 변경이 있는 경우에는 고객에게 고객에게 통지하에 기재된 사항에 변경이 로 합니다.
  이전을 받을 자와 연락처 이전하는 국가 이전목적과 방법 이전항목 이용목적 처리기간
  Amazon Web Services, Inc.
  https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice_Korean_2023-09-22.pdf
  ЕХ
  일본
  필요에 따라 정보 네트워크를 통한 데이터의 이전 본 처리방침 기재 개인정보 AWS 서비스의 제공 및 수행 본 처리방침 기재와 같음
  Google Inc.
  https://policies.google.com/privacy?hl=ko
  미국 필요에 따라 정보 네트워크를 통한 데이터의 이전 열람이력을 포함하는Күүки 등으로부터 취득되는 정보 당사 서비스 이용상황의 파악당사 서비스의 편리성 향상 열람이력을 분석하여 당사에 결과를 송부할 때 까지
  주식회사 토요코인연락처는 본 처리방침 기재와 같음 일본 본 처리방침 기재 정보취득시에 정보 네트워크를 통한 이전 본 처리방침 기재 개인정보 본 처리방침 기재 이용목적 본 처리방침 기재와 같음
  주식회사 토요코인 호텔 기획개발연락처는 주식회사 토요코인과 같음 일본 주식회사 토요코인이 취득한 때에 데이터를 공유함 본 처리방침 기재 개인정보와 같음 본 처리방침 기재 이용목적과 같음 본 처리방침 기재 기간과 같음
  Toyoko Inn International Limited
  (Япон салбар)
  연락처는 주식회사 토요코인과 같음
  일본 주식회사 토요코인이 취득한 때에 데이터를 공유함 본 처리방침 기재 개인정보와 같음 본 처리방침 기재 이용목적과 같음 본 처리방침 기재 기간과 같음
  주식회사 호텔 세이토쿠연락처는 주식회사 토요코인과 같음 일본 주식회사 토요코인이 취득한 때에 데이터를 공유함 본 처리방침 기재 개인정보와 같음 본 처리방침 기재 이용목적과 같음 본 처리방침 기재 기간과 같음
  주식회사 토요코인Jr.
  연락처는 주식회사 토요코인과 같음
  일본 주식회사 토요코인이 취득한 때에 데이터를 공유함 본 처리방침 기재 개인정보와 같음 본 처리방침 기재 이용목적과 같음 본 처리방침 기재 기간과 같음
  주식회사 호스피탈인 독쿄의과대학연락처는 주식회사 토요코인과 같음 일본 주식회사 토요코인이 취득한 때에 데이터를 공유함 본 처리방침 기재 개인정보와 같음 본 처리방침 기재 이용목적과 같음 본 처리방침 기재 기간과 같음
  주식회사 호스피탈인 기획개발연락처는 주식회사 토요코인과 같음 일본 주식회사 토요코인이 취득한 때에 데이터를 공유함 본 처리방침 기재 개인정보와 같음 본 처리방침 기재 이용목적과 같음 본 처리방침 기재 기간과 같음
  세이토쿠 빌딩 기획 주식회사 연락처는 주식회사 토요코인과 같음 일본 주식회사 토요코인이 취득한 때에 데이터를 공유함 본 처리방침 기재 개인정보와 같음 본 처리방침 기재 이용목적과 같음 본 처리방침 기재 기간과 같음
  ФИЛИППИН TOYOKO INN INC.
  연락처는 주식회사 토요코인과 같음
  필리핀 주식회사 토요코인이 취득한 때에 데이터를 공유함 본 처리방침 기재 개인정보와 같음 본 처리방침 기재 이용목적과 같음 본 처리방침 기재 기간과 같음
  Монголиа Тоёоко Инн ХХК
  연락처는 주식회사 토요코인과 같음
  몽골 주식회사 토요코인이 취득한 때에 데이터를 공유함 본 처리방침 기재 개인정보와 같음 본 처리방침 기재 이용목적과 같음 본 처리방침 기재 기간과 같음
  Microsoft корпораци
  https://privacy.microsoft.com/ja-jp/privacystatement#mainhowtocontactusmodule
  미국 필요에 따라 정보 네트워크를 통한 데이터 이전 주소, 성명, 성별, 전자메일 주소, 전화번호 캠페인의 실시 캠페인 시작부터 그 종료까지

  고객은 당사의 개인정보보호책임자 및 담당부서를 통해 개인정보의 개인정보의 개인정보의 정보보호책임자 및 습니다. 다만, 고객이 개인정보의 국외 이전을 거부하는 경우 토요코인 앱에서 전인 앱에서 정의 용할 수 없습니다.
 13. 개인정보 처리방침의 변경
  당사는 본 처리방침을 변경하는 경우에는 사전에 웹사이트상으로 변경, 변경, 경된 처리방침의 발효일시를 공지한 후 실시합니다.

고정형 영상정보처리기기 운영, 관리 방침

토요코인 코리아(이하 “당사”라고 한다)는 영상정보처리기기 운영, 관리영, 관리 띴하 “당사”라고 한다) 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용, 관리되고 있는지 알다들.

 1. 고정형 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적
  당사는 개인정보 보호법 제25조 제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 목적으로 영상제 치, 운영합니다.
  - 시설안전 및 화재 예방
  - 고객의 안전을 위한 범죄 예방
  - 차량도난 및 파손방지
  ※ 주차대수 30대를 초과하는 규모의 경우 「주차장법 시행규칙」 제행규칙」 제6차이 , 운영 가능
 2. 설치 대수, 설치 위치 및 촬영범위
  호텔 설치 대수 설치 위치 및 촬영범위
  토요코인 부산중앙역 1113 호텔 외부, 로비, 프런트, 승강기 내, 주차장, 각 층 복도
  토요코인 부산역1
  토요코인 서울동대문1
  토요코인 부산서면
  토요코인 대전정부청사앞
  토요코인 부산해운대2
  토요코인 인천부평
  토요코인 서울강남
  토요코인 서울동대문2
  토요코인 대구동성로
  토요코인 울산삼산동
  토요코인 서울영등포
  토요코인 창원

 3. 관리책임자 및 접근권한자
  귀하의 영상정보를 보호하고 개인영상정보와 관련한 불만을 처리하기 처리하기 위기 인영상정보 관리책임자 및 접근권한자를 두고 있으며, 접근권한자를 명싈구시
  호텔 관리 책임자 및 접근권한자 직위 연락처
  토요코인 부산중앙역 김원 지배인 051-442-1045
  토요코인 부산역1 이은경 051-466-1045
  토요코인 서울동대문1 김지은 02-2138-1045
  토요코인 부산서면 김나영 051-638-1045
  토요코인 대전정부청사앞 김은경 042-545-1045
  토요코인 부산해운대2 박순연 051-741-1045
  토요코인 인천부평 전은경 032-527-1045
  토요코인 서울강남 노영희 02-3472-1045
  토요코인 서울동대문2 박성아 02-2272-1045
  토요코인 대구동성로 사카이 미키 053-428-1045
  토요코인 울산삼산동 우정화 052-257-1045
  토요코인 서울영등포 조정민 02-6959-1045
  토요코인 창원 박주향 055-282-1045

 4. 영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법
  촬영시간 보관기간 보관장소
  24시간 촬영일로부터 30일 기계실

  - 처리방법: 개인영상정보의 목적 외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등 정보의 관리하고 보관기간 만료 시 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제(출력물제) 각)합니다 .
 5. 고정형 영상정보처리기기 설치 및 관리 등의 위탁에 관한 사항
  당사는 영상정보 모니터 감시 등을 직접 운영하고 있으며 관계 법상정보 모니터 감시 등을 직접 있으며 관계 법상정보 하게 관리될 수 있도록 필요한 사항을 규정하고 있습니다.
 6. 개인영상정보의 확인 방법 및 장소에 관한 사항
  - 확인 방법: 영상정보 관리책임자에게 미리 연락하고 당사를 방문하쥼 방문하시니기.
  - 확인 장소: 각 호텔의 기계실
 7. 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
  귀하는 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인, 삭제를 원하는 경인 경인 처리기기 운영자에게 요구하실 수 있습니다. 단, 귀하가 촬영된 개인영상정보 및 명백히 정보주체의 급박한 생명, 신익, 신이, 하여 필요한 개인영상정보에 한정됩니다. 당사는 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인, 삭제를 요구한 경인영상정보에 관하여 열람 를 하겠습니다.
 8. 개인영상정보의 안전성 확보조치
  당사는 처리하는 영상정보는 암호화 조치 등을 통하여 안전하게 안전하게 관리님. 또한 당사는 개인영상정보보호를 위한 관리적 대책으로서 개인정보에 개인정보에 개인정보에 개인정보에 대한 하고 있고, 개인영상정보의 위, 변조 방지를 위하여 개인영상정보의 생의 생의 생시 목적, 열람자, 열람 일시 등을 기록하여 관리하고 있습니다. 이 외에도 개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위하여 잠금 장치를 힠금 장치를 설쵹.
 9. 영상정보처리기기 운영, 관리방침 변경에 관한 사항
  이 영상정보처리기기 운영, 관리방침은 2024년 3월 13일에 제정되었으며 보이 기술의 변경에 따라 내용의 추가, 삭제 및 수정이 있을 시에는 사전에 따라 내용의 추가 변경사유 및 내용 등을 공지하도록 하겠습니다.
  - 공고일자: 2024년 3월 13일 / 시행일자 : 2024년 3월 13일