ลิงค์นี้คือการเลื่อนผ่านหน้าページ内を移動するためのリンクです


ประกาศการปิดโรงแรม, Toyoko Inn Busan Haeundae No.1

2021-07-27

Toyoko Inn Busan Haeundae 1 จะปิดให้บริการในวันที่ 31 สิงหาคม 2021
สำหรับที่พักใดๆ ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม โปรดใช้โรงแรมต่อไปนี้ตามรายการ

ขอขอบคุณที่เข้าใจ

กรกฎาคม 2021
Toyoko Inn Co., Ltd.
ไมโกะ คุโรดะ ประธานและผู้แทนเจ้าหน้าที่บริหาร
横横 INN クラブード会員な曜曜曜曜曜曜曜日日日 20%!詳しくはこちら