Liên kết này là để di chuyển qua trangページ内を移動するためのリンクです


Thông báo về việc đóng cửa khách sạn, Toyoko Inn Busan Haeundae No.1

2021-07-27

Toyoko Inn Busan Haeundae 1 sẽ đóng cửa vào ngày 31 tháng 8 năm 2021.
Đối với bất kỳ chỗ ở nào bắt đầu từ ngày 1 tháng 3, vui lòng sử dụng các khách sạn sau đây như được liệt kê.

Cảm ơn bạn đã thông cảm.

Tháng 7 năm 2021
Toyoko Inn Co., Ltd.
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành đại diện Maiko Kuroda
東 横 INN ラ ブ 様 GIẢM 20%!し く は