ลิงค์นี้คือการเลื่อนผ่านหน้าページ内を移動するためのリンクです


ประกาศ: Toyoko Inn Phnom Penh ปิดตัวจากการเปลี่ยนแปลง บริษัท

2020-12-01

ขอขอบคุณที่เลือก Toyoko Inn

ในวันที่ 12 ธันวาคม 2020 ธุรกิจของ "Toyoko Inn Phnom Penh" จะโอนกิจการไปยัง "Overseas Cambodian Investment Corporation (OCIC)" ซึ่งเป็นเจ้าของ ของโรงแรมแห่งนี้

เราได้กำหนดวันเข้าพักขั้นสุดท้ายในวันที่ 10 ธันวาคม 2020 ที่ "Toyoko Inn Phnom Penh"

ขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจสำหรับ การอุปถัมภ์ตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ในการเปลี่ยนแปลง "Toyoko Inn OCIC" จะรับผิดชอบธุรกิจต่อไป ขอบคุณที่อุดหนุนเสมอมา

横横 INN クラブード会員な曜曜曜曜曜曜曜日日日 20%!詳しくはこちら