Liên kết này là để di chuyển qua trangページ内を移動するためのリンクです


Thông báo: Toyoko Inn Phnom Penh đóng cửa do thay đổi công ty

2020-12-01

Cảm ơn bạn đã chọn Toyoko Inn.

Vào ngày 12 tháng 12 năm 2020, việc kinh doanh của "Toyoko Inn Phnom Penh" sẽ chuyển giao hoạt động kinh doanh của mình cho "Công ty Đầu tư Campuchia ở nước ngoài (OCIC)", chủ sở hữu của khách sạn này.

Chúng tôi đã ấn định ngày lưu trú cuối cùng vào ngày 10 tháng 12 năm 2020, tại "Toyoko Inn Phnom Penh".

Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sự bảo trợ trong những năm qua.

Thay vào đó, "Toyoko Inn OCIC" sẽ phụ trách mảng kinh doanh xa hơn của mình. Cảm ơn bạn đã tiếp tục bảo trợ.

東 横 INN ラ ブ 様 GIẢM 20%!し く は