Questo link serve per spostarsi attraverso la paginaページ内を移動するためのリンクです

5-11-12 Nishikasai, Edogawa-ku, Tokyo 134-0088 Giappone

TEL
+81-(0)3-5676-1045
FAX:
+81-(0)3-5676-1046

Messaggio del gestore

Offriamo camere pulite e confortevoli a prezzi ragionevoli. Goditi il cordiale servizio giapponese e un piacevole soggiorno nei nostri hotel moderni. ====================================== Nel nostro hotel, abbiamo preparato un liquido disinfettante per prevenire ulteriori infezioni del nuovo virus corona. Insistiamo affinché tutti gli ospiti utilizzino questo durante il soggiorno fornito nella hall. Si informa che il personale dell'hotel lavorerà con una maschera per la prevenzione. ======================================

Manager Miki Shoji

Calendario disponibilità

Il socio Toyoko Inn Club Card può prenotare la camera a un prezzo speciale.
Si prega di considerare questa opportunità.

Informazioni sull'albergo

Indirizzo 5-11-12 Nishikasai, Edogawa-ku, Tokyo 134-0088 Giappone
Registrare/
Check-out
Orario del check-in :15:00 (membro), 16:00 (generale)
Orario di partenza:10:00
Colazione Buffet(GRATUITO)
Orari di servizio:06:30 - 09:00
Tel / Fax TEL:+81-(0)3-5676-1045
FAX:+81-(0)3-5676-1046
Accettabile
Modalità di pagamento
(Pagamento sul posto)
Accettabile
Carte di credito
(Pagamento con carta di credito online)

Mappa · Accesso

Parcheggio

10posti disponibili Base per il primo arrivato, primo servito
¥1000/1 notte (Per dopo ore: ¥100/1h)
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Posteggio:10macchine
Parcheggio:10macchine
Parcheggio:10macchine

Genzai no senchaku jun ni o uke shite orimasu. (Kurumaisu shiyō no yūsen chūshajō 1-dai ari.) Ren haku no okyakusama ga yūsen a naru yō ni tōjitsu go tōchaku-ji ni mansha no baai mogozaimasu. Gorikai no ue, vai kyōryoku onegai mōshiagemasu. Hoteru chūshajō ga man'in no baai wa kinrin chūsha pākingu no chizu o furonto ni yōi shite arimasu. O kigaru ni otazune kudasai.

Accesso

Accesso dalla stazione (treno)
3 minuti a piedi da Stazione Nishikasai Uscita nord su Metro Tōuzai Line
Accesso dall'interscambio (auto)
3 min da Superstrada di Syutoko Uscita Seishincho
Dettaglio
Tōkyōmetorotōzaisen no Nishikasai-eki kara toho 3-bu. Nishikasai-eki Kitaguchi no kaidan o ori, migite ni u ~ esutan to naru pachinko-ya-san no waki no michi o senro ni sotte chokushin. (Senro-zoi no tōri kara Higashiyoko IN no kanban ga miemasu) senro-ka no shōten machi o kayotte kuru totsuzen atari o deta tokoro kono hoteru ga arimasu. ▼ Hanedakūkō kūkō kara no akusesu Hanedakūkō kara basu di Kasai-eki ha realizzato 30-bu → Tōzaisen de 1-eki → Nishikasai-eki gesha toho 3-bu
Raccogliere
☆ Dizunīrizōto tōkyōbiggusaito ha reso muryō sōgei basu unkō-chū! Genzai o daiba kara no omukae basu wa unkō shite orimasen. ☆ Zenjitsu non ha fatto alcun yoyaku-sei al narimasu. O kigaru ni o denwa kudasai. (Asa-bin nomi 2019-nen 3 tsuki 31-nichi jōsha-bun made yoyaku-sei. 2019-Nen 4 tsuki ikō wa senchaku-jun) (yoru-bin wa ima made tsūsan yoyaku no tame ni denwa onegaishimasu) ☆ nao, Dizunī e no asa no ookuri wa 2018-nen 10 tsuki yori rando shī tomo Maihama-eki made to sa sete imasu (dizunīrizōto yori sōgei basu nyūjō-ryō yū no tame) ☆ omukae ni tsukimashiteha basu o taiki seru TDL chūshajōnaidesu. ☆ Higashiyoko INN dizunī muryō sōgei basu unkō ni gorikai go kyōryoku o onegaishimasu

Informazioni dall'hotel

Certificato ISO9001: registrazione 2008 6 divisioni della sede centrale 242 hotel