ลิงค์นี้คือการเลื่อนผ่านหน้าページ内を移動するためのリンクです

สถานีอินาเกะไคกัน⇔โตโยโกะอินน์ ชิบะ มาคุฮาริ
บริการรถรับ-ส่ง ฟรี

โทโยโกะอินน์ ชิบะ มาคุฮาริ
131 ชิน-มินาโตะ, มิฮามะ-คุ, เมืองชิบะ, ชิบะ
โทร:043-242-1045

ป้ายรถเมล์ที่สถานีอินาเกะไคกัง

ป้ายรถเมล์ที่สถานีอินาเกะไคกัง

รถบัสรับส่งฟรีจะรออยู่ที่ใกล้กับ "มาสึโมโตะคิโยชิ" ทางด้านขวาของสถานีอินาเกะ ไคกัน ทางออกทิศเหนือ

ตารางเวลาบริการรถรับ-ส่งฟรี

จากโรงแรม จากสถานีอินาเกะ ไคกัน
ออกเดินทางตอนเช้า. : โรงแรม ⇔ สถานีอินาเกะไคกัง
6 6:45

7

7:05 7:25 7:45 07:00 น 7:20 7:40
8 8:05 8:25 8:45 8:00 น 8:20 8:40

9

9:05 9:25 9:45 09:00 น 9:20 9:40
10 10:10 10:00 น 10:20
จากโรงแรม จากสถานีอินาเกะไคกัน
ออกเดินทางช่วงบ่าย:โรงแรม ⇔ สถานี Inage Kaigan
14 14:15 14:35 14:55 14:30 น 14:50
15 15:15 15:35 15:55 15:10 15:30 น 15:50
16 16:15 16:35 16:55 16:10 16:30 น 16:50
17 17:15 17:35 17:55 17:10 17:30 น 17:50
18 18:15 18:35 18:10 18:30 น 18:50
จากโรงแรม จากสถานีอินาเกะไคกัน
ออกเดินทางกลางคืน. : สถานี Inage Kaigan ⇔ โรงแรม
19 19:15 19:35 19:55 19:30 น 19:50
20 20:15 20:35 20:55 20:10 20:30 น 20:50
21 21:15 21:35 21:55 21:10 21:30 น 21:50
22 22:15 22:35 22:55 22:10 22:30 น 22:50
23 23:15 23:35 23:10 23:30 น 23:50
  • ระยะเวลาการเดินทางอาจใช้เวลาประมาณ 20 นาที
  • สภาพการจราจรอาจส่งผลต่อการเดินทางและเวลารอรถ
  • คุณอาจถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นรถบัสหากรถบัสมีความจุสูงสุด
  • ตารางเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า