Liên kết này là để di chuyển qua trangページ内を移動するためのリンクです

Toyoko Inn Hakata-eki Bus Terminal Mae Truy cập thông tin

Đường đến khách sạn của chúng tôi đi bộ

Từ lối ra Nakataguchi, tại Hakatastation, đi bộ đến bến xe buýt
Từ lối ra Nakataguchi, tại Hakatastation, đi bộ đến bến xe buýt
Từ lối ra Hakataguchi, tại Hakatastation, đi bộ đến bến xe buýt
Làm theo mũi tên màu đỏ trong hình
Đi thẳng và rẽ phải ở cuối.
Đi xuống cầu thang.
Đi thẳng bên cạnh siêu thị gia đình
Tại ngã ba của Toyota RentaCar, rẽ trái.
Toyoko INN HAkataguchiekimae2 ở Bên phải đường
Từ lối ra Hakataguchi, tại Hakatastation, đi bộ đến bến xe buýt
Làm theo mũi tên màu đỏ trong hình
Đi thẳng và rẽ phải ở cuối.
Đi xuống cầu thang.
Đi thẳng bên cạnh siêu thị gia đình
Tại ngã ba của Toyota RentaCar, rẽ trái.
Toyoko INN HAkataguchiekimae2 ở Bên phải đường
Từ lối ra Hakataguchi, tại Hakatastation, đi bộ đến bến xe buýt
Làm theo mũi tên màu đỏ trong hình
Đi thẳng và rẽ phải ở cuối.
Đi xuống cầu thang.
Đi thẳng bên cạnh siêu thị gia đình
Tại ngã ba của Toyota RentaCar, rẽ trái.
Toyoko INN HAkataguchiekimae2 ở Bên phải đường