Liên kết này là để di chuyển qua trangページ内を移動するためのリンクです

1-16-3 Honcho, thành phố Koriyama, Fukushima 963-8871 Nhật Bản

ĐT
+81-(0)24-935-1045
SỐ FAX:
+81-(0)24-935-1046

Tin nhắn từ khách sạn

Chúng tôi cung cấp phòng sạch sẽ và thoải mái ở mức giá hợp lý.
Tận hưởng dịch vụ ấm áp của Nhật Bản và một kỳ nghỉ dễ chịu tại các khách sạn hiện đại của chúng tôi.

Lịch khả dụng

Loại phòng Kiểu 4/16
(Thứ 3)
4/17
(Thứ 4)
4/18
(Thứ 5)
4/19
(Thứ 6)
4/20
(Thứ 7)
4/21
(Chủ nhật)
4/22
(Thứ 2)
Độc thânĐỒ CHƠI
Thành viên thẻ câu lạc bộ
× × × × × × ×
Khách hàng chung × × × × × × ×
Gấp đôiĐỒ CHƠI
Thành viên thẻ câu lạc bộ
× × × × × × ×
Khách hàng chung × × × × × × ×
Sinh đôiĐỒ CHƠI
Thành viên thẻ câu lạc bộ
× × × × × × ×
Khách hàng chung × × × × × × ×

Thành viên thẻ Toyoko Inn Club có thể đặt phòng với giá đặc biệt.
Hãy xem xét cơ hội này.

Thông tin khách sạn

Địa chỉ 1-16-3 Honcho, thành phố Koriyama, Fukushima 963-8871 Nhật Bản
Đăng ký vào/
Thủ tục thanh toán
Thời gian nhận phòng15:00 (Thành viên), 16:00 (Chung)
Kiểm tra thời gian:10:00
Bữa sáng Tiệc đứng(MIỄN PHÍ)
Giờ phục vụ:06:30 - 09:00
Điện thoại / Fax ĐIỆN THOẠI+81-(0)24-935-1045
SỐ FAX:+81-(0)24-935-1046
Chấp nhận được
Phương thức thanh toán
(Thanh toán tại chỗ)
Chấp nhận được
Thẻ tín dụng
(Thanh toán bằng thẻ tín dụng trực tuyến)

Bản đồ ・ Truy cập

Bãi đỗ xe

64điểm có sẵn Cơ sở đầu tiên đến trước được phục vụ
¥500/1 đêm
(motorcycle 300JPY/1night. )
Nhà để xe dốc:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc đỗ xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc đỗ xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc đỗ xe:44xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc đỗ xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc đỗ xe:44xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc đỗ xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc:53xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc đỗ xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc:53xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc đỗ xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc đỗ xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc đỗ xe:41xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc đỗ xe:44xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc:53xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc:53xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc:53xe hơi Chiều cao xe2.1m
Gara đỗ xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc đỗ xe:41xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc đỗ xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc đỗ xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc đỗ xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc đỗ xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc:53xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc đỗ xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc đỗ xe:41xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc đỗ xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc đỗ xe:41xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc đỗ xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc:53xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc:53xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc đỗ xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Nhà để xe dốc:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Ga ra dốc đậu xe:55xe hơi Chiều cao xe2.1m
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi
Bãi đậu xe:9xe hơi
Bãi đậu xe:10xe hơi

Truy cập

Truy cập từ nhà ga (xe lửa)
7 phút đi bộ từ Ga Kōriyama Lối ra phía tây trên Tuyến JR Tohoku
Truy cập từ sân bay
45 phút bằng xe buýt từ Sân bay Fukushima
Truy cập từ trao đổi (xe hơi)
20 phút từ Đường cao tốc Tohoku Lối ra của Kōriyama
20 phút từ Đường cao tốc Ban-etsu Lối ra Kōriyama-higashi

Thông tin từ khách sạn

Chứng nhận đăng ký ISO 9001: 2008 6 Phòng ban trụ sở 242 Khách sạn