Liên kết này là để di chuyển qua trangページ内を移動するためのリンクです

Ngày bắt đầu đặt phòng

Đặt phòng nâng cao

Trên Trang web Chính thức của Toyoko Inn, các thành viên của Toyoko Inn Club Card có thể đặt phòng trước sáu tháng. Những người không phải là thành viên có thể đặt trước năm tháng. Thông tin chi tiết về ngày bắt đầu đặt trước có thể được tìm thấy dưới đây:

Ngày nhận phòng   Ngày sớm nhất để đặt phòng trước
[Thành viên thẻ Toyoko Inn Club] [Không phải thành viên]
1/1 7/1 8/1
1/31 7/31 8/31
 
2/1 8/1 9/1
2/28 8/28 9/28
2/29
(Năm nhuận)
8/29 9/29
 
3/1 9/1 10/1
3/30 9/30 10/30
3/31 10/1 10/31
 
4/1 10/1 11/1
4/30 10/30 11/30
 
5/1 11/1 12/1
5/30 11/30 12/30
5/31 12/1 12/31
 
6/1 12/1 1/1
6/30 12/30 1/30
 
7/1 1/1 2/1
7/28 1/28 2/28
7/29 1/29 3/1
((29 tháng 2 của một năm nhuận)2/29)
7/30 1/30 3/1
7/31 1/31 3/1
 
8/1 2/1 3/1
8/28 2/28 3/28
8/29 3/1
((29 tháng 2 của một năm nhuận)2/29)
3/29
8/30 3/1 3/30
8/31 3/1 3/31
 
9/1 3/1 4/1
9/30 3/30 4/30
 
10/1 4/1 5/1
10/30 4/30 5/30
10/31 5/1 5/31
 
11/1 5/1 6/1
11/30 5/30 6/30
 
12/1 6/1 7/1
12/30 6/30 7/30
12/31 7/1 7/31