Liên kết này là để di chuyển qua trangページ内を移動するためのリンクです


Thông báo đóng cửa khách sạn, Toyoko Inn Hokkaido Sapporo Susukino Minami

2021-09-14

Toyoko Inn Hokkaido Sapporo Susukino Minami sẽ đóng cửa vào ngày 30 tháng 1 năm 2022.
Đối với bất kỳ chỗ ở nào bắt đầu từ ngày 31 tháng 1, vui lòng sử dụng các khách sạn sau đây như được liệt kê.

Cảm ơn bạn đã thông cảm.

Tháng 9 năm 2021
Toyoko Inn Co., Ltd.
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành đại diện Maiko Kuroda
東 横 INN ラ ブ 様 GIẢM 20%!し く は