Энэ линк нь хуудсаар дамжинаページ内を移動するためのリンクです

Тойоко Инн Осака Теммабаши Отемае Мэдээлэлд хандах

Хандалтын мэдээлэл: Теммабаши өртөөнөөс

4-р гарцаар гарна
Дээшээ
Баруун тийш эргэ
Шууд явах
Шууд яв
Шууд яв
Танимачи 2 уулзвар дээр баруун тийш эргэ
Шууд явах
Та зочид буудлын өмнө хүрсэн.
4-р гарцаар гарна
Дээшээ
Баруун тийш эргэ
Шууд явах
Шууд яв
Шууд яв
Танимачи 2 уулзвар дээр баруун тийш эргэ
Шууд явах
Та зочид буудлын өмнө хүрсэн.