Liên kết này là để di chuyển qua trangページ内を移動するためのリンクです

Giảm giá mỗi ngày!

Toyoko Inn Club Thẻ Thành viên Giảm giá hàng ngày

Xin lưu ý

 • Từ tháng 4 năm 2020, mức giảm giá sẽ là 5% mỗi ngày. Xin bấm vào đây để biết thêm thông tin .
 • Khách được yêu cầu xuất trình thẻ riêng để nhận được lợi ích.
 • Khách có tư cách thành viên sẽ kiếm được một điểm thưởng cho mỗi phòng và đêm khi lưu trú tại khách sạn của chúng tôi. (Không thể kiếm điểm cho nhiều khách sạn trong cùng một ngày.)
 • Giảm giá cũng có sẵn cho phòng đôi hoặc đôi miễn là có ít nhất một khách là thành viên.
 • Giảm giá hàng ngày có thể được kết hợp với Kế hoạch ECO của chúng tôi và các phiếu giảm giá khác nhau.
 • Chúng không thể được kết hợp với các chiến dịch giảm giá đặc biệt hoặc phiếu giảm giá đêm miễn phí khác được liệt kê ở trên.
 • Điều này có thể không áp dụng cho một số phòng khách.
 • Tỷ lệ giảm giá là khác nhau ở Toyoko Inn Marseille Saint Charles .
 • Lợi ích đặc biệt không có sẵn cho các đặt phòng được thực hiện thông qua các công ty du lịch hoặc trang web khác ngoài trang web chính thức của Toyoko Inn.
 • Bên ngoài Nhật Bản, ngày lễ phụ thuộc vào quốc gia tương ứng nơi khách sạn Toyoko Inn tọa lạc. (Ngày lễ của Nhật Bản không áp dụng cho các khách sạn ở nước ngoài.)
 • Những nội dung này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.