Liên kết này là để di chuyển qua trangページ内を移動するためのリンクです

Đặt phòng vẫn có sẵn!Dịch vụ nửa đêm

Dịch vụ nửa đêm Giảm giá tối đa 54% thông qua đặt phòng từ 23 giờ tối đến 5 giờ sáng!

Nhấn vào đây để nhắc nhở

  • Phương thức thanh toán là "thanh toán thẻ trực tuyến (thanh toán tại thời điểm đặt phòng)". Vui lòng xem FAQ về thanh toán thẻ trực tuyến .
  • Không thể thay đổi hoặc hủy đặt phòng.
  • Đặt phòng với kế hoạch này sẽ chỉ có một đêm ở lại trong ngày. Đặt phòng không thể được thực hiện sau đêm liên tiếp và ngày hôm sau.
  • Các loại phòng có sẵn cho kế hoạch này có thể thay đổi tùy theo khách sạn.
  • Một số khách sạn không cung cấp kế hoạch này.
  • Chỉ có sẵn khi có chỗ trống.
  • Không thể kết hợp với giảm giá khác (phiếu giảm giá, chiến dịch, kế hoạch).
  • Đối với các khách sạn ở Hàn Quốc, dịch vụ bắt đầu từ 11 giờ tối cho đến khi tất cả các phòng đều đầy đủ, tuy nhiên, chúng tôi chỉ chấp nhận những khách đến trực tiếp tại khách sạn. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ đặt phòng từ các trang web và điện thoại.

Khu vực tìm kiếm

Ưu đãi tìm kiếm

Đăng ký vào
2021-01-18(Thứ 2) Một đêm từ 23:00 đến 5:00.
Nơi Đến
Phòng)
Người lớn
※mỗi phòng
Không hút thuốc / Hút thuốc
Loại phòng