ลิงค์นี้คือการเลื่อนผ่านหน้าページ内を移動するためのリンクです

สนามบินนาริตะ ⇔ Toyoko Inn Narita Airport Honkan และ Shinkan Free Shuttle Bus Service

โตโยโกะ อินน์ นาริตะ แอร์พอร์ท ฮงกัง
560 Tokko เมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ
โทร:0476-33-0451
โตโยโกะ อินน์ นาริตะ แอร์พอร์ต ชินคัน
560 Tokko เมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ
โทร:0476-33-1045

ป้ายรถบัสรับส่งฟรีสนามบินนาริตะ (จากอาคารผู้โดยสาร 1)

ออกจาก "ทางออกทิศใต้: S2" ของ South Wing บนชั้น 1F ใช้ทางม้าลายและรอที่ป้ายรถเมล์ "No.16"

ป้ายรถเมล์ฟรี


ทางออกทิศใต้: S2


ป้ายรถเมล์สาย 16

ป้ายรถบัสรับส่งฟรีสนามบินนาริตะ (จากอาคารผู้โดยสาร 2)

ออกจาก "ทางออกกลาง" ของ South Wing บนชั้น 1 ใช้ทางม้าลายและรอที่ป้ายรถเมล์ "No.31-B" ผ่านจุดจอดรถแท็กซี่

ป้ายรถเมล์ฟรี


ทางออกกลาง


ป้ายรถเมล์สาย 31-B

ตารางเวลารถบัสรับส่งสนามบินนาริตะ

เทอร์มินอล 2 ⇒ โรงแรม
5 5:40
6 6:00 น 6:20 6:40 น
7 7:00 น 7:20 7:40 น
8 8:00 น 8:10 8:30 น 8:50 น
9 9:10 9:25 9:55
10 10:25 น 10:55 น
11 11:25 น
12 12:00 น 12:50 น
13 13:40 น
14 14:25 น 14:50 น
15 15:25 น 15:45 น
16 16:05 น 16:25 น 16:45น
17 17:05 น 17:25 น 17:45 น
18 18:05 น 18:25 น 18:45น
19 19:05 น 19:25 น 19:45 น
20 20:05 น 20:25 น 20:45น
21 21:05 น 21:25 น 21:45น
22 22:05 น 22:25น 22:45น
23 23:05 น 23:45 น
24 24:30 น
อาคารผู้โดยสาร 1 ⇒ โรงแรม
6 6:25 6:45
7 7:05 น 7:25 7:45
8 8:05 น 8:15 8:35 8:55
9 9:15 9:30 น
10 10:00 น 10:30 น
11 11:00 น 11:30 น
12 12:05 น 12:55 น
13 13:45 น
14 14:30 น 14:55น
15 15:30 น 15:50 น
16 16:10 น 16:30 น 16:50 น
17 17:10 น 17:30 น 17:50 น
18 18:10 น 18:30 น 18:50 น
19 19:10 น 19:30 น 19:50 น
20 20:10 น 20:30 น 20:50 น
21 21:10น 21:30 น 21:50 น
22 22:10น 22:30 น 22:50 น
23 23:10น 23:50 น
24 24:35น
  • Terminal 3 ใช้สำหรับลงเท่านั้น
โรงแรม ⇒ สนามบินนาริตะ (ป้ายสีแดงไปอาคารผู้โดยสาร 3)
4 4:50
5 5:30 น 5:50
6 6:10 6:30 น 6:50 น
7 7:10 7:30 น 7:50 น
8 8:00 น 8:20 8:40 น
9 9:00 น 9:15 9:45
10 10:15 น 10:45 น
11 11:15 น 11:50 น
12 12:40 น
13 13:30 น
14 14:15 น 14:40 น
15 15:15 น 15:35น 15:55 น
16 16:15 น 16:35น 16:55น
17 17:15น 17:35 น 17:55น
18 18:15 น 18:35น 18:55 น
19 19:15 น 19:35 น 19:55น
20 20:15 น 20:35น 20:55น
21 21:15น 21:35น 21:55น
22 22:15น 22:35น 22:55น
23 23:35น
  • รถรับส่งออกจากโรงแรม จอดที่อาคารผู้โดยสาร 2 และอาคารผู้โดยสาร 1 และกลับมายังโรงแรม
  • รถบัส 3 คันในตอนเช้า (ออกเวลา 4:50, 5:30, 5:50 และ 6:10) จะจอดที่อาคารผู้โดยสาร 3
    ออกเดินทางเวลา 4:50 น.: เทอร์มินอล 3 เท่านั้น ออกเดินทางเวลา 5:30 น. และ 5:50 น.: เทอร์มินอล 3 และเทอร์มินอล 2 ออกเดินทางเวลา 6:10 น.: เทอร์มินอล 3, เทอร์มินอล 2 และเทอร์มินอล 1
  • โปรดทราบว่ารถบัสเหล่านี้อาจล่าช้าเนื่องจากสภาพการจราจร
  • คุณไม่สามารถจองรถบัสได้ หากรถบัสเต็ม โปรดรอรถบัสคันถัดไป
  • เราขอแนะนำให้คุณออกจากโรงแรมเร็วขึ้นเล็กน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงรถติดในช่วงเวลา 07:30 น. และ 08:30 น.
  • หากคุณมีสัมภาระจำนวนมากหรือสัมภาระขนาดใหญ่ (ยาว) โปรดติดต่อแผนกต้อนรับของโรงแรม