Liên kết này là để di chuyển qua trangページ内を移動するためのリンクです

Tìm một khách sạn

Ưu đãi tìm kiếm

Khu vực
Khu v���c Ikebukuro v�� Akabane

Thay đổi điều kiện và tìm kiếm lại

Lấy làm tiếc.
Bất kỳ khách sạn không được tìm thấy đáp ứng điều kiện.

Vui lòng tìm kiếm lại sau khi thay đổi điều kiện.

2021-07-27(Thứ 3) Từ1ở lại  - 1phòng – 1Tên – Không được chọn khách sạn

Thay đổi điều kiện và Tìm kiếm

Đăng ký vào
Đêm
Nơi Đến
Phòng)
  Người lớnmỗi phòng 

10 phòng trở lên

Đặt phòng cho 10 phòng trở lên được coi là đặt phòng theo nhóm. Vui lòng kiểm tra trang sau.

cho trẻ em

Dịch vụ lưu trú miễn phí cho trẻ em có sẵn với trẻ em tiểu học dưới đây. Trẻ em sử dụng giường một mình và Khách trên học sinh trung học cơ sở được đối xử tương tự với người lớn.

Không hút thuốc / Hút thuốc
Loại phòng
Điều kiện nâng cao