Thuận tiện cho khách sạn

 • sảnh máy tính và máy in
 • Nhà vệ sinh xe lăn (sảnh)
 • AED
 • Máy bán hàng tự động
 • Xu giặt
 •   
 •   
 •   
 •   
 •