Phòng

 • Độc thân
  Phòng đơn 12㎡ / 129sqft
 • Độc thân
  Phòng đơn 12㎡ / 129sqft
 • Sinh đôi
  Phòng đôi 14㎡ / 150sqft
 • Sinh đôi
  Phòng đôi 14㎡ / 150sqft
 • Gấp đôi
  Phòng đôi 14㎡ / 150sqft
 • Gấp đôi
  Phòng đôi 14㎡ / 150sqft