สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม

 • ทางเข้า
  ทางเข้า
 • ทางเข้า
  ทางเข้า
 • ทางเข้า
  ทางเข้า
 • ทางเข้า
  ทางเข้า
 • ล็อบบี้คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์สี
 • คอมพิวเตอร์ล็อบบี้และเครื่องพิมพ์สี
 • ล็อบบี้คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์สี
 • ล็อบบี้คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์สี
 • ห้องน้ำวีลแชร์ (ล็อบบี้)
 • ห้องน้ำนั่งรถเข็น (ล็อบบี้)
 • ห้องน้ำวีลแชร์ (ล็อบบี้)
 • ห้องน้ำวีลแชร์ (ล็อบบี้)
 • AED
 • AED
 • AED
 • AED
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •