รอบ

 • รอบๆโรงแรม
  * 서울 영등포 맛집 지도 * 영등포 토요코인호텔 직원들이 추천하고 영등포에서 유명한 맛집들을 담아 놓은 영등포 지도 입니다. 호텔에 오시는 고객님들이 보다 편한 여행 되시길 바라며 만들어 보았습니다. 호텔 주변이 아주 자세하게 담겨져있습니다. 136 / 5000소스 TTS복사하기필기인식기번역하기자동완성 영어열기/닫기 아이콘 * แผนที่ของร้านอาหารดีๆ ใน Yeongdeungpo กรุงโซล * นี่คือแผนที่ของ Yeongdeungpo ที่แนะนำโดยพนักงานของโรงแรม Toyoko Inn ใน Yeongdeungpo และมีร้านอาหารชื่อดังใน Yeongdeungpo . ฉันหวังว่าแขกที่มาที่โรงแรมจะมีการเดินทางที่สะดวกสบายมากขึ้น รอบๆโรงแรมมีรายละเอียดมาก
 • รอบ ๆ โรงแรม
  นอกเหนือจากห้างสรรพสินค้าแล้วไทม์สแควร์ยังเป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ที่ผสมผสานความเป็นจริงระหว่างสิ่งอำนวยความสะดวกในเมืองที่ทันสมัยเช่นห้างสรรพสินค้าโรงละครมัลติเพล็กซ์ห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารมากมายในมือข้างหนึ่ง พลาซ่า, ระเบียง, น้ำพุและสวนอื่น ๆ อีกมากมาย
 • รอบ ๆ โรงแรม
  * 서울영등포맛집지도 * 영등포토요코인호텔직원들이추천하고영등포에서유명한맛집들을담아놓은영등포입니다 호텔에오시는고객님들이보다편한여행되시길바라며만들어보았습니다 호텔주변이아주자세하게담겨져있습니다. 136/5000 소스 TTS 복사하기필기인식기번역하기자동완성영어열기 / 닫기아이콘 * แผนที่ร้านอาหารดีๆใน Yeongdeungpo, Seoul * นี่คือแผนที่ของ Yeongdeungpo ที่แนะนำโดยพนักงานของ Toyoko Inn Hotel ใน Yeongdeungpo และมีร้านอาหารชื่อดังใน Yeongdeungpo . ฉันหวังว่าแขกที่มาที่โรงแรมจะได้เดินทางที่สะดวกสบายมากขึ้น มันละเอียดมากรอบ ๆ โรงแรม
 • รอบๆโรงแรม
  * 서울 영등포 맛집 지도 * 영등포 토요코인호텔 직원들이 추천하고 영등포에서 유명한 맛집들을 담아 놓은 영등포 지도 입니다. 호텔에 오시는 고객님들이 보다 편한 여행 되시길 바라며 만들어 보았습니다. 호텔 주변이 아주 자세하게 담겨져있습니다. 136 / 5000소스 TTS복사하기필기인식기번역하기자동완성 영어열기/닫기 아이콘 * แผนที่ของร้านอาหารดีๆ ใน Yeongdeungpo กรุงโซล * นี่คือแผนที่ของ Yeongdeungpo ที่แนะนำโดยพนักงานของโรงแรม Toyoko Inn ใน Yeongdeungpo และมีร้านอาหารชื่อดังใน Yeongdeungpo . ฉันหวังว่าแขกที่มาที่โรงแรมจะมีการเดินทางที่สะดวกสบายมากขึ้น รอบๆโรงแรมมีรายละเอียดมาก
 • รอบ ๆ โรงแรม
  สวนสาธารณะใน Hangang (แม่น้ำ)
 • รอบ ๆ โรงแรม
  สวนสาธารณะใน Hangang (แม่น้ำ)
 • รอบ ๆ โรงแรม
  สวนสาธารณะใน Hangang (แม่น้ำ)
 • รอบ ๆ โรงแรม
  สวนสาธารณะใน Hangang (แม่น้ำ)
 • รอบๆโรงแรม
  นอกเหนือจากห้างสรรพสินค้าแล้ว ไทม์สแควร์ยังเป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ที่มีความลงตัวอย่างแท้จริงระหว่างสิ่งอำนวยความสะดวกในเมืองที่มีความซับซ้อน เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์มัลติเพล็กซ์ ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารมากมายในอีกด้านหนึ่ง และพื้นที่พักผ่อนที่เน้นธรรมชาติ เช่น พลาซ่า ระเบียง น้ำพุ และสวนอีกหลายแห่ง
 • รอบ ๆ โรงแรม
  นอกจากห้างสรรพสินค้าไทม์สแควร์ยังเป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ที่มีความกลมกลืนอย่างแท้จริงระหว่างสิ่งอำนวยความสะดวกในเมืองที่มีความซับซ้อนเช่นห้างสรรพสินค้าโรงละครมัลติเพล็กซ์ห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารมากมายในมือข้างเดียวและพื้นที่สบาย ๆ ที่เน้นธรรมชาติเช่น พลาซ่าลานระเบียงน้ำพุและสวนอีกมากมาย
 • รอบๆโรงแรม
  นอกเหนือจากห้างสรรพสินค้าแล้ว ไทม์สแควร์ยังเป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ที่มีความลงตัวอย่างแท้จริงระหว่างสิ่งอำนวยความสะดวกในเมืองที่มีความซับซ้อน เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์มัลติเพล็กซ์ ห้างสรรพสินค้า และร้านอาหารมากมายในอีกด้านหนึ่ง และพื้นที่พักผ่อนที่เน้นธรรมชาติ เช่น พลาซ่า ระเบียง น้ำพุ และสวนอีกหลายแห่ง
 • รอบ ๆ โรงแรม
  * Yeouido E-Land Cruise * เรือล่องแม่น้ำฮันเปิดตัวเรือสำราญลำแรกข้ามใจกลางกรุงโซลจากตะวันออกไปตะวันตกเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2529 ปัจจุบัน E-Land Cruise Co. , Ltd. ดำเนินการท่าเรือเจ็ดแห่ง และอาคารผู้โดยสารสองแห่งใน Yeouido, Jamsil, Ttukseom, Yanghwa, Jamdubong, Seonyudo, ป่าโซล, Gimpo และอินชอน E-Land Cruise Co. , Ltd. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของใจกลางเมืองให้เป็นสวนสนุกที่ผสมผสานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันและพัฒนาให้เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซล นอกจากนี้ยังดำเนินการเพื่อนำเสนอความหมายที่เป็นมิตรและตรงไปยังชาวต่างชาติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาแม่น้ำฮันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
 • รอบ ๆ โรงแรม
 • รอบ ๆ โรงแรม
  * Yeouido E-Land Cruise * เรือล่องแม่น้ำฮันเปิดตัวเรือสำราญลำแรกที่ข้ามใจกลางกรุงโซลจากตะวันออกไปตะวันตกเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2529 ปัจจุบัน E-Land Cruise Co. , Ltd. ดำเนินการท่าเรือเจ็ดแห่ง และอาคารผู้โดยสารสองแห่งใน Yeouido, Jamsil, Ttukseom, Yanghwa, Jamdubong, Seonyudo, ป่าโซล, Gimpo และอินชอน E-Land Cruise Co. , Ltd. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของใจกลางเมืองให้เป็นสวนสนุกที่ผสมผสานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันและพัฒนาให้เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซล นอกจากนี้ยังดำเนินการเพื่อนำเสนอความหมายที่เป็นมิตรและตรงไปยังชาวต่างชาติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาแม่น้ำฮันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
 • รอบ ๆ โรงแรม
  * Yeouido E-Land Cruise * เรือล่องแม่น้ำฮันเปิดตัวเรือสำราญลำแรกข้ามใจกลางกรุงโซลจากตะวันออกไปตะวันตกเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2529 ปัจจุบัน E-Land Cruise Co. , Ltd. ดำเนินการท่าเรือเจ็ดแห่ง และอาคารผู้โดยสารสองแห่งใน Yeouido, Jamsil, Ttukseom, Yanghwa, Jamdubong, Seonyudo, ป่าโซล, Gimpo และอินชอน E-Land Cruise Co. , Ltd. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของใจกลางเมืองให้เป็นสวนสนุกที่ผสมผสานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันและพัฒนาให้เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซล นอกจากนี้ยังดำเนินการเพื่อนำเสนอความหมายที่เป็นมิตรและตรงไปยังชาวต่างชาติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาแม่น้ำฮันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
 • รอบๆโรงแรม
 • รอบ ๆ โรงแรม
 • รอบๆโรงแรม
 • รอบ ๆ โรงแรม
  * 63 Building * The 63 Building สถานที่สำคัญที่เป็นตัวแทนของเกาหลีออกแบบโดย SOM (Skydmore, Owings and Merrill) และสถาปนิกชาวเกาหลี Park Chun-myung ในปี 1985 อาคาร 63 ซึ่งตั้งอยู่ที่ 60 Yeouido Street มีอัตราสูงสุด ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นในเวลานั้นเป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจระดับชาติที่แข็งแกร่งและกลายเป็นตัวแทนในการสร้างภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลีที่เรียกว่าปาฏิหาริย์แห่งแม่น้ำฮันรวมถึงโอลิมปิกโซลปี 1988 อาคาร 63 ยังคงเป็นสถานที่สำคัญของกรุงโซลหลังจากผ่านไปกว่า 30 ปี อาคารที่มีลักษณะเป็นกระจกสีทองนั้นมีบรรยากาศที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฤดูกาลและปริมาณของแสงแดดโดยเฉพาะแม่น้ำฮันที่สวยงามและท้องฟ้าที่สะท้อนจากด้านหน้าของอาคารด้วยแสง นอกจากนี้ล็อบบี้และสวนกลางแจ้งของอาคาร 63 ยังติดตั้งผลงานของศิลปินร่วมสมัยของเกาหลีที่ให้ความเพลิดเพลินและผ่อนคลายแก่ผู้มาเยี่ยมชม
 • รอบ ๆ โรงแรม
  63 SQUARE
 • รอบ ๆ โรงแรม
  * 63 Building * The 63 Building สถานที่สำคัญที่เป็นตัวแทนของเกาหลีออกแบบโดย SOM (Skydmore, Owings and Merrill) และสถาปนิกชาวเกาหลี Park Chun-myung ในปี 1985 อาคาร 63 ซึ่งตั้งอยู่ที่ 60 Yeouido Street มีอัตราสูงสุด ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นทางตะวันออกเป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจระดับชาติที่แข็งแกร่งและกลายเป็นอาคารตัวแทนสำหรับการแสดงภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลีที่เรียกว่าปาฏิหาริย์แห่งแม่น้ำฮันรวมถึงโอลิมปิกโซลปี 1988 อาคาร 63 ยังคงเป็นแลนด์มาร์กสัญลักษณ์ของกรุงโซลหลังจากผ่านไปกว่า 30 ปี อาคารที่มีลักษณะเป็นกระจกสีทองนั้นมีบรรยากาศที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฤดูกาลและปริมาณของแสงแดดโดยเฉพาะแม่น้ำฮันที่สวยงามและท้องฟ้าที่สะท้อนจากด้านหน้าของอาคารด้วยแสง นอกจากนี้ล็อบบี้และสวนกลางแจ้งของอาคาร 63 ยังติดตั้งผลงานของศิลปินร่วมสมัยของเกาหลีที่ให้ความเพลิดเพลินและผ่อนคลายแก่ผู้มาเยี่ยมชม
 • รอบ ๆ โรงแรม
  * 63 Building * The 63 Building สถานที่สำคัญที่เป็นตัวแทนของเกาหลีออกแบบโดย SOM (Skydmore, Owings and Merrill) และสถาปนิกชาวเกาหลี Park Chun-myung ในปี 1985 อาคาร 63 ซึ่งตั้งอยู่ที่ 60 Yeouido Street มีอัตราสูงสุด ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นในเวลานั้นเป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจระดับชาติที่แข็งแกร่งและกลายเป็นตัวแทนในการสร้างภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลีที่เรียกว่าปาฏิหาริย์แห่งแม่น้ำฮันรวมถึงโอลิมปิกโซลปี 1988 อาคาร 63 ยังคงเป็นสถานที่สำคัญของกรุงโซลหลังจากผ่านไปกว่า 30 ปี อาคารที่มีลักษณะเป็นกระจกสีทองนั้นมีบรรยากาศที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฤดูกาลและปริมาณของแสงแดดโดยเฉพาะแม่น้ำฮันที่สวยงามและท้องฟ้าที่สะท้อนจากด้านหน้าของอาคารด้วยแสง นอกจากนี้ล็อบบี้และสวนกลางแจ้งของอาคาร 63 ยังติดตั้งผลงานของศิลปินร่วมสมัยของเกาหลีที่ให้ความเพลิดเพลินและผ่อนคลายแก่ผู้มาเยี่ยมชม
 • รอบๆโรงแรม
 • รอบ ๆ โรงแรม
 • รอบๆโรงแรม
 • รอบ ๆ โรงแรม
  * Nodeulseom * [ประสบการณ์การทำ Boksundo makgeoli] สถานที่ธรรมชาติที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคยในใจกลางเมือง Nodeulseom Nodeul Island เป็นเกาะที่อยู่ใกล้ที่สุดที่ให้เวลาฉันและพลังใหม่กับความกล้าหาญที่จะก้าวออกจากชีวิตประจำวัน พักสมองจากชีวิตในเมืองที่ซับซ้อนและใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติดนตรีหนังสือและพักผ่อนบนเกาะ Nodeul Boksundo เป็นแบรนด์สุราดั้งเดิมระดับพรีเมี่ยมสามารถผลิตไวน์ข้าวของคุณเองโดยใช้ข้าวและยีสต์ซึ่งเป็นส่วนผสมที่แท้จริงของไวน์ข้าวทำมือและคุณสามารถลิ้มรสเหล้าดั้งเดิมต่างๆ คุณจะได้รับส่วนลดถ้าคุณมีบัตรสมาชิกโตโยต้าแบบเหรียญ!
 • รอบ ๆ โรงแรม
 • รอบ ๆ โรงแรม
  * Nodeulseom * [ประสบการณ์การทำ Boksundo makgeoli] สถานที่ธรรมชาติที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคยในใจกลางเมือง Nodeulseom Nodeul Island เป็นเกาะที่อยู่ใกล้ที่สุดที่ให้เวลาฉันและพลังใหม่กับความกล้าหาญที่จะก้าวออกจากชีวิตประจำวัน พักสมองจากชีวิตในเมืองที่ซับซ้อนและใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติดนตรีหนังสือและพักผ่อนบนเกาะ Nodeul Boksundo เป็นแบรนด์สุราดั้งเดิมระดับพรีเมี่ยมสามารถผลิตไวน์ข้าวของคุณเองโดยใช้ข้าวและยีสต์ซึ่งเป็นส่วนผสมที่แท้จริงของไวน์ข้าวทำมือและคุณสามารถลิ้มรสเหล้าดั้งเดิมต่างๆ คุณจะได้รับส่วนลดถ้าคุณมีบัตรสมาชิกโตโยต้าแบบเหรียญ!
 • รอบ ๆ โรงแรม
  * Nodeulseom * [ประสบการณ์การทำ Boksundo makgeoli] สถานที่ธรรมชาติที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคยในใจกลางเมือง Nodeulseom Nodeul Island เป็นเกาะที่อยู่ใกล้ที่สุดที่ให้เวลาฉันและพลังใหม่กับความกล้าหาญที่จะก้าวออกจากชีวิตประจำวัน พักสมองจากชีวิตในเมืองที่ซับซ้อนและใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติดนตรีหนังสือและพักผ่อนบนเกาะ Nodeul Boksundo เป็นแบรนด์สุราดั้งเดิมระดับพรีเมี่ยมสามารถผลิตไวน์ข้าวของคุณเองโดยใช้ข้าวและยีสต์ซึ่งเป็นส่วนผสมที่แท้จริงของไวน์ข้าวทำมือและคุณสามารถลิ้มรสเหล้าดั้งเดิมต่างๆ คุณจะได้รับส่วนลดถ้าคุณมีบัตรสมาชิกโตโยต้าแบบเหรียญ!
 • รอบๆโรงแรม
  สวนสาธารณะใน Hangang(แม่น้ำ)
 • รอบ ๆ โรงแรม
 • รอบๆโรงแรม
  สวนสาธารณะใน Hangang(แม่น้ำ)
 • รอบ ๆ โรงแรม
  * ตลาดปลา Noryangjin * ตลาดปลา Noryangjin ก่อตั้งขึ้นในปี 1927 ใน Uiju-ro ถัดจากสถานีกรุงโซลและเป็นตลาดขายส่งที่ใหญ่ที่สุดที่เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ทางทะเลในเกาหลีที่มีประวัติยาวนาน 90 ปี นับตั้งแต่ย้ายมาที่ Noryangjin ในปี 1971 Suhyup ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ของชาวประมงและพัฒนาอุตสาหกรรมการประมงได้เข้าซื้อตลาดปลา Noryangjin ในปี 2545 และเติบโตเป็นตลาดค้าส่งสำหรับผลิตภัณฑ์ประมงที่เป็นตัวแทนของกรุงโซลและทั่วประเทศ ในปี 2559 ถือกำเนิดใหม่ในฐานะตลาดที่ทันสมัยเพื่อสร้างอนาคตการประมง 100 ปีใหม่สำหรับตลาดการประมงนอร์ยางจิน
 • รอบ ๆ โรงแรม
 • รอบ ๆ โรงแรม
  * ตลาดปลา Noryangjin * ตลาดปลา Noryangjin ก่อตั้งขึ้นในปี 1927 ใน Uiju-ro ถัดจากสถานีกรุงโซลและเป็นตลาดขายส่งที่ใหญ่ที่สุดที่เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ทางทะเลในเกาหลีที่มีประวัติยาวนาน 90 ปี นับตั้งแต่ย้ายมาที่ Noryangjin ในปี 1971 Suhyup ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ของชาวประมงและพัฒนาอุตสาหกรรมการประมงได้เข้าซื้อตลาดปลา Noryangjin ในปี 2545 และเติบโตเป็นตลาดค้าส่งสำหรับผลิตภัณฑ์ประมงที่เป็นตัวแทนของกรุงโซลและทั่วประเทศ ในปี 2559 ถือกำเนิดขึ้นใหม่ในฐานะตลาดสมัยใหม่เพื่อสร้างอนาคตการประมง 100 ปีใหม่สำหรับตลาดการประมงนอร์ยางจิน
 • รอบ ๆ โรงแรม
  * ตลาดปลา Noryangjin * ตลาดปลา Noryangjin ก่อตั้งขึ้นในปี 1927 ใน Uiju-ro ถัดจากสถานีกรุงโซลและเป็นตลาดขายส่งที่ใหญ่ที่สุดที่เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ทางทะเลในเกาหลีที่มีประวัติยาวนาน 90 ปี นับตั้งแต่ย้ายมาที่ Noryangjin ในปี 1971 Suhyup ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ของชาวประมงและพัฒนาอุตสาหกรรมการประมงได้เข้าซื้อตลาดปลา Noryangjin ในปี 2545 และเติบโตเป็นตลาดค้าส่งสำหรับผลิตภัณฑ์ประมงที่เป็นตัวแทนของกรุงโซลและทั่วประเทศ ในปี 2559 ถือกำเนิดใหม่ในฐานะตลาดที่ทันสมัยเพื่อสร้างอนาคตการประมง 100 ปีใหม่สำหรับตลาดการประมงนอร์ยางจิน
 • รอบๆโรงแรม
  * Yeouido E-Land Cruise * เรือสำราญ Han River เปิดตัวเรือสำราญลำแรกที่ข้ามใจกลางกรุงโซลจากตะวันออกไปตะวันตกเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 1986 ปัจจุบัน E-Land Cruise Co. , Ltd. ดำเนินการท่าจอดเรือทั้งหมดเจ็ดแห่ง และอาคารผู้โดยสารสองแห่งในยออิโด จัมซิล ตุกซอม ยังฮวา จัมดูบง ซอนยูโด ป่าโซล กิมโป และอินชอน E-Land Cruise Co., Ltd. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของใจกลางเมืองให้เป็นสวนสนุกที่ซับซ้อนซึ่งผสมผสานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน และพัฒนาให้เป็นสถานที่สำคัญที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซล นอกจากนี้ยังดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดความหมายที่เป็นมิตรและตรงไปยังชาวต่างชาติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาแม่น้ำฮันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
 • รอบ ๆ โรงแรม
 • รอบๆโรงแรม
  * Yeouido E-Land Cruise * เรือสำราญ Han River เปิดตัวเรือสำราญลำแรกที่ข้ามใจกลางกรุงโซลจากตะวันออกไปตะวันตกเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 1986 ปัจจุบัน E-Land Cruise Co. , Ltd. ดำเนินการท่าจอดเรือทั้งหมดเจ็ดแห่ง และอาคารผู้โดยสารสองแห่งในยออิโด จัมซิล ตุกซอม ยังฮวา จัมดูบง ซอนยูโด ป่าโซล กิมโป และอินชอน E-Land Cruise Co., Ltd. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของใจกลางเมืองให้เป็นสวนสนุกที่ซับซ้อนซึ่งผสมผสานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน และพัฒนาให้เป็นสถานที่สำคัญที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซล นอกจากนี้ยังดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดความหมายที่เป็นมิตรและตรงไปยังชาวต่างชาติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาแม่น้ำฮันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
 • รอบ ๆ โรงแรม
  * Dongdaemun (DDP) * ยินดีต้อนรับสู่ "Dream, Design, Play" DDP DDP เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่ซับซ้อนตั้งอยู่ที่สถานีอุทยานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดองแดมุนในกรุงโซลประเทศเกาหลี นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2014, DDP ได้จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่นการจัดนิทรรศการแฟชั่นโชว์การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ฟอรัมและการประชุม DDP เป็นสถานที่ที่แนวโน้มการออกแบบเริ่มต้นและมีปฏิสัมพันธ์กับวัฒนธรรม ดำเนินการเป็นเนื้อหาที่แจ้งผลิตภัณฑ์ใหม่และแนวโน้มแฟชั่นครั้งแรกของโลกแบ่งปันความรู้ผ่านนิทรรศการใหม่และนำเสนอประสบการณ์การออกแบบที่หลากหลาย ผ่านกิจกรรมเหล่านี้ DDP จะทำหน้าที่เป็น 'แหล่งที่มาของการออกแบบและอุตสาหกรรมแฟชั่น' สำหรับเอเชียและโลก
 • รอบ ๆ โรงแรม
 • รอบ ๆ โรงแรม
  * Dongdaemun (DDP) * ยินดีต้อนรับสู่ "Dream, Design, Play" DDP DDP เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่ซับซ้อนตั้งอยู่ที่สถานีอุทยานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดองแดมุนในกรุงโซลประเทศเกาหลี นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2014, DDP ได้จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่นการจัดนิทรรศการแฟชั่นโชว์การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ฟอรัมและการประชุม DDP เป็นสถานที่ที่แนวโน้มการออกแบบเริ่มต้นและมีปฏิสัมพันธ์กับวัฒนธรรม ดำเนินการเป็นเนื้อหาที่แจ้งผลิตภัณฑ์ใหม่และแนวโน้มแฟชั่นครั้งแรกของโลกแบ่งปันความรู้ผ่านนิทรรศการใหม่และนำเสนอประสบการณ์การออกแบบที่หลากหลาย ผ่านกิจกรรมเหล่านี้ DDP จะทำหน้าที่เป็น 'แหล่งที่มาของการออกแบบและอุตสาหกรรมแฟชั่น' สำหรับเอเชียและโลก
 • รอบ ๆ โรงแรม
  * Dongdaemun (DDP) * ยินดีต้อนรับสู่ "Dream, Design, Play" DDP DDP เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่ซับซ้อนตั้งอยู่ที่สถานีอุทยานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดองแดมุนในกรุงโซลประเทศเกาหลี นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2014, DDP ได้จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่นการจัดนิทรรศการแฟชั่นโชว์การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ฟอรัมและการประชุม DDP เป็นสถานที่ที่แนวโน้มการออกแบบเริ่มต้นและมีปฏิสัมพันธ์กับวัฒนธรรม ดำเนินการเป็นเนื้อหาที่แจ้งผลิตภัณฑ์ใหม่และแนวโน้มแฟชั่นครั้งแรกของโลกแบ่งปันความรู้ผ่านนิทรรศการใหม่และนำเสนอประสบการณ์การออกแบบที่หลากหลาย ผ่านกิจกรรมเหล่านี้ DDP จะทำหน้าที่เป็น 'แหล่งที่มาของการออกแบบและอุตสาหกรรมแฟชั่น' สำหรับเอเชียและโลก
 • รอบๆโรงแรม
  * อาคาร 63 * อาคาร 63 ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กที่เป็นตัวแทนของประเทศเกาหลี ออกแบบโดยบริษัทออกแบบอเมริกัน SOM (Skydmore, Owings และ Merrill) และสถาปนิกชาวเกาหลี Park Chun-myung ในปี 1985 อาคาร 63 ซึ่งตั้งอยู่ที่ 60 Yeouido Street ที่มีความสูงที่สุด ระดับความสูงของระดับน้ำทะเลทางทิศตะวันออกในสมัยนั้น เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจแห่งชาติที่เข้มแข็ง และกลายเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นตัวแทนของการเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลี ซึ่งเรียกว่าปาฏิหาริย์แห่งแม่น้ำฮัน ร่วมกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโซลในปี 1988 อาคาร 63 ยังคงเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงโซลหลังจากผ่านไปกว่า 30 ปี ตัวอาคารมีลักษณะเป็นกระจกสีทองมีบรรยากาศที่แตกต่างกันไปตามฤดูกาลและปริมาณแสงแดด โดยเฉพาะแม่น้ำฮันที่สวยงามและท้องฟ้าที่สะท้อนบนด้านหน้าอาคารด้วยแสง นอกจากนี้ ล็อบบี้และสวนกลางแจ้งของอาคาร 63 ยังติดตั้งผลงานของศิลปินร่วมสมัยชาวเกาหลี ให้ผู้มาเยือนได้เพลิดเพลินและผ่อนคลายจากการชื่นชมผลงาน
 • รอบ ๆ โรงแรม
 • รอบๆโรงแรม
  * อาคาร 63 * อาคาร 63 ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กที่เป็นตัวแทนของประเทศเกาหลี ออกแบบโดยบริษัทออกแบบอเมริกัน SOM (Skydmore, Owings และ Merrill) และสถาปนิกชาวเกาหลี Park Chun-myung ในปี 1985 อาคาร 63 ซึ่งตั้งอยู่ที่ 60 Yeouido Street ที่มีความสูงที่สุด ระดับความสูงของระดับน้ำทะเลทางทิศตะวันออกในสมัยนั้น เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจแห่งชาติที่เข้มแข็ง และกลายเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นตัวแทนของการเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลี ซึ่งเรียกว่าปาฏิหาริย์แห่งแม่น้ำฮัน ร่วมกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโซลในปี 1988 อาคาร 63 ยังคงเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงโซลหลังจากผ่านไปกว่า 30 ปี ตัวอาคารมีลักษณะเป็นกระจกสีทองมีบรรยากาศที่แตกต่างกันไปตามฤดูกาลและปริมาณแสงแดด โดยเฉพาะแม่น้ำฮันที่สวยงามและท้องฟ้าที่สะท้อนบนด้านหน้าอาคารด้วยแสง นอกจากนี้ ล็อบบี้และสวนกลางแจ้งของอาคาร 63 ยังติดตั้งผลงานของศิลปินร่วมสมัยชาวเกาหลี ให้ผู้มาเยือนได้เพลิดเพลินและผ่อนคลายจากการชื่นชมผลงาน
 • รอบ ๆ โรงแรม
  소스 / 타겟언어바꾸기 * 바꾸기영등포맛집지도 * 영등포토요코인호텔들이추천하고입니다입니다입니다입니다입니다입니다입니다입니다 보았습니다에오시는고객님들이보다편한여행되시길바라며바라며보았습니다 호텔주변이아주자세하게담겨져있습니다 136/5000 소스 TTS 아이콘하기필기번역아이콘아이콘아이콘아이콘아이콘 Map Map Map Map Map Map Map Map Map 아이콘아이콘아이콘아이콘아이콘아이콘아이콘아이콘아이콘아이콘아이콘아이콘아이콘 This This This This This This This This This This This This This This This This This This This This This . ฉันหวังว่าแขกที่มาที่โรงแรมจะมีทริปที่สะดวกสบายมากขึ้น มันละเอียดมากรอบ ๆ โรงแรม
 • รอบ ๆ โรงแรม
 • รอบ ๆ โรงแรม
  소스 / 타겟언어바꾸기 * 바꾸기영등포맛집지도 * 영등포토요코인호텔들이추천하고입니다입니다입니다입니다입니다입니다입니다입니다 보았습니다에오시는고객님들이보다편한여행되시길바라며바라며보았습니다 호텔주변이아주자세하게담겨져있습니다 136/5000 소스 TTS 아이콘하기필기번역아이콘아이콘아이콘아이콘아이콘 Map Map Map Map Map Map Map Map Map 아이콘아이콘아이콘아이콘아이콘아이콘아이콘아이콘아이콘아이콘아이콘아이콘아이콘 This This This This This This This This This This This This This This This This This This This This This . ฉันหวังว่าแขกที่มาที่โรงแรมจะมีทริปที่สะดวกสบายมากขึ้น มันละเอียดมากรอบ ๆ โรงแรม
 • รอบ ๆ โรงแรม
  소스 / 타겟언어바꾸기 * 바꾸기영등포맛집지도 * 영등포토요코인호텔들이추천하고입니다입니다입니다입니다입니다입니다입니다입니다 보았습니다에오시는고객님들이보다편한여행되시길바라며바라며보았습니다 호텔주변이아주자세하게담겨져있습니다 136/5000 소스 TTS 아이콘하기필기번역아이콘아이콘아이콘아이콘아이콘 Map Map Map Map Map Map Map Map Map 아이콘아이콘아이콘아이콘아이콘아이콘아이콘아이콘아이콘아이콘아이콘아이콘아이콘 This This This This This This This This This This This This This This This This This This This This This . ฉันหวังว่าแขกที่มาที่โรงแรมจะมีทริปที่สะดวกสบายมากขึ้น มันละเอียดมากรอบ ๆ โรงแรม
 • รอบๆโรงแรม
  * ตลาดปลา Noryangjin * ตลาดปลา Noryangjin ก่อตั้งขึ้นในปี 1927 ใน Uiju-ro ถัดจากสถานี Seoul และเป็นตลาดขายส่งที่ใหญ่ที่สุดที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ทางทะเลในเกาหลีที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 90 ปี นับตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นอร์ยางจินในปี 2514 ซูฮยัปซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ของชาวประมงและพัฒนาอุตสาหกรรมการประมง เข้าซื้อกิจการตลาดปลานอร์ยางจินในปี 2545 และเติบโตเป็นตลาดขายส่งผลิตภัณฑ์ประมงที่เป็นตัวแทนของโซลและคนทั้งประเทศ ในปีพ.ศ. 2559 ได้ถือกำเนิดขึ้นใหม่ในฐานะตลาดสมัยใหม่เพื่อสร้างอนาคตการประมง 100 ปีใหม่สำหรับตลาดประมงนอร์ยางจิน
 • รอบ ๆ โรงแรม
 • รอบๆโรงแรม
  * ตลาดปลา Noryangjin * ตลาดปลา Noryangjin ก่อตั้งขึ้นในปี 1927 ใน Uiju-ro ถัดจากสถานี Seoul และเป็นตลาดขายส่งที่ใหญ่ที่สุดที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ทางทะเลในเกาหลีที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 90 ปี นับตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นอร์ยางจินในปี 2514 ซูฮยัปซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ของชาวประมงและพัฒนาอุตสาหกรรมการประมง เข้าซื้อกิจการตลาดปลานอร์ยางจินในปี 2545 และเติบโตเป็นตลาดค้าส่งผลิตภัณฑ์ประมงที่เป็นตัวแทนของโซลและคนทั้งประเทศ ในปี 2559 ได้ถือกำเนิดขึ้นใหม่ในฐานะตลาดสมัยใหม่เพื่อสร้างอนาคตการประมง 100 ปีใหม่สำหรับตลาดประมงนอร์ยางจิน
 • รอบ ๆ โรงแรม
  นอกเหนือจากห้างสรรพสินค้าแล้วไทม์สแควร์ยังเป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ที่ผสมผสานความเป็นจริงระหว่างสิ่งอำนวยความสะดวกในเมืองที่มีความซับซ้อนเช่นห้างสรรพสินค้าโรงละครมัลติเพล็กซ์ห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารมากมายในมือเดียว พลาซ่า, ระเบียง, น้ำพุและสวนอื่น ๆ อีกมากมาย
 • รอบ ๆ โรงแรม
  นอกเหนือจากห้างสรรพสินค้าแล้วไทม์สแควร์ยังเป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ที่ผสมผสานความเป็นจริงระหว่างสิ่งอำนวยความสะดวกในเมืองที่มีความซับซ้อนเช่นห้างสรรพสินค้าโรงละครมัลติเพล็กซ์ห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารมากมายในมือเดียว พลาซ่า, ระเบียง, น้ำพุและสวนอื่น ๆ อีกมากมาย
 • รอบ ๆ โรงแรม
  นอกเหนือจากห้างสรรพสินค้าแล้วไทม์สแควร์ยังเป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ที่ผสมผสานความเป็นจริงระหว่างสิ่งอำนวยความสะดวกในเมืองที่มีความซับซ้อนเช่นห้างสรรพสินค้าโรงละครมัลติเพล็กซ์ห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารมากมายในมือเดียว พลาซ่า, ระเบียง, น้ำพุและสวนอื่น ๆ อีกมากมาย
 • รอบ ๆ โรงแรม
  นอกเหนือจากห้างสรรพสินค้าแล้วไทม์สแควร์ยังเป็นศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ที่ผสมผสานความเป็นจริงระหว่างสิ่งอำนวยความสะดวกในเมืองที่มีความซับซ้อนเช่นห้างสรรพสินค้าโรงละครมัลติเพล็กซ์ห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารมากมายในมือเดียว พลาซ่า, ระเบียง, น้ำพุและสวนอื่น ๆ อีกมากมาย
 • รอบๆโรงแรม
  * Nodeulseom * [ประสบการณ์การทำ Boksundo makgeoli] สถานที่ธรรมชาติที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคยในใจกลางเมือง Nodeulseom เกาะโนดึลเป็นเกาะที่อยู่ใกล้ที่สุดที่ให้เวลาและพลังชีวิตใหม่แก่ฉัน ด้วยความกล้าหาญที่จะก้าวออกจากชีวิตประจำวัน พักสมองจากชีวิตในเมืองอันซับซ้อน แล้วใช้เวลากับธรรมชาติ ดนตรี หนังสือ และพักผ่อนบนเกาะโนดึล Boksundo สุราแบรนด์ดั้งเดิมระดับพรีเมียม สามารถทำไวน์ข้าวของคุณเองโดยใช้ข้าวและยีสต์ ซึ่งเป็นส่วนผสมที่แท้จริงของไวน์ข้าวทำมือ และคุณสามารถลิ้มรสสุราแบบดั้งเดิมต่างๆ ได้ คุณจะได้รับส่วนลดหากคุณมีบัตรสมาชิกแบบเหรียญของโตโยต้า!
 • รอบ ๆ โรงแรม
 • รอบๆโรงแรม
  * Nodeulseom * [ประสบการณ์การทำ Boksundo makgeoli] สถานที่ธรรมชาติที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคยในใจกลางเมือง Nodeulseom เกาะโนดึลเป็นเกาะที่อยู่ใกล้ที่สุดที่ให้เวลาและพลังชีวิตใหม่แก่ฉัน ด้วยความกล้าหาญที่จะก้าวออกจากชีวิตประจำวัน พักสมองจากชีวิตในเมืองอันซับซ้อน แล้วใช้เวลากับธรรมชาติ ดนตรี หนังสือ และพักผ่อนบนเกาะโนดึล Boksundo สุราแบรนด์ดั้งเดิมระดับพรีเมียม สามารถทำไวน์ข้าวของคุณเองโดยใช้ข้าวและยีสต์ ซึ่งเป็นส่วนผสมที่แท้จริงของไวน์ข้าวทำมือ และคุณสามารถลิ้มรสสุราแบบดั้งเดิมต่างๆ ได้ คุณจะได้รับส่วนลดหากคุณมีบัตรสมาชิกแบบเหรียญของโตโยต้า!
 • * พระราชวัง Gyeongbokgung * เป็นหนึ่งในพระราชวังของราชวงศ์โชซอนซึ่งตั้งอยู่ใน Jongno-gu, กรุงโซลและเป็นพระราชวังหลักของโชซอนและพระราชวังแห่งกฎหมาย มันถูกกำหนดให้เป็นโบราณสถานหมายเลข 117 เป็นพระราชวังแห่งแรกที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอน สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดคือสถานี Gyeongbokgung และคุณสามารถเข้าไปในทางออก 5 ของ Gwanghwamun ประตูหลักของพระราชวัง Gyeongbokgung นอกจากนี้คุณยังสามารถเดินจากสถานี Anguk หรือสถานี Gwanghwamun มีสำนักงานรัฐบาลหลายแห่งอยู่บนถนนหน้าพระราชวัง Gyeongbokgung และมันถูกเรียกว่าถนนหกชั้นและมันคือ Sejong-daero ทุกวันนี้ [8] เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของประเทศในเวลานั้นถนนหกชั้นจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มีความกว้างเท่ากับถนนเซจอง - ดาโรปัจจุบัน ปัจจุบัน Gwanghwamun Square ถูกติดตั้งในใจกลางของ Sejong-daero สถานที่ใกล้เคียง ได้แก่ Blue House, ศาลรัฐธรรมนูญ, ศูนย์ราชการกรุงโซล, สถานทูตสหรัฐฯในกรุงโซลและศูนย์ศิลปะการแสดง Sejong และถนน Insadong ก็อยู่ใกล้กับพระราชวัง Gyeongbokgung
 • * พระราชวัง Gyeongbokgung * เป็นหนึ่งในพระราชวังของราชวงศ์โชซอนซึ่งตั้งอยู่ใน Jongno-gu, กรุงโซลและเป็นพระราชวังหลักของโชซอนและพระราชวังแห่งกฎหมาย มันถูกกำหนดให้เป็นโบราณสถานหมายเลข 117 เป็นพระราชวังแห่งแรกที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอน สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดคือสถานี Gyeongbokgung และคุณสามารถเข้าไปในทางออก 5 ของ Gwanghwamun ประตูหลักของพระราชวัง Gyeongbokgung นอกจากนี้คุณยังสามารถเดินจากสถานี Anguk หรือสถานี Gwanghwamun มีสำนักงานรัฐบาลหลายแห่งอยู่บนถนนหน้าพระราชวัง Gyeongbokgung และมันถูกเรียกว่าถนนหกชั้นและมันคือ Sejong-daero ทุกวันนี้ [8] เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของประเทศในเวลานั้นถนนหกชั้นจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มีความกว้างเท่ากับถนนเซจอง - ดาโรปัจจุบัน ปัจจุบัน Gwanghwamun Square ถูกติดตั้งในใจกลางของ Sejong-daero สถานที่ใกล้เคียง ได้แก่ Blue House, ศาลรัฐธรรมนูญ, ศูนย์ราชการกรุงโซล, สถานทูตสหรัฐฯในกรุงโซลและศูนย์ศิลปะการแสดง Sejong และถนน Insadong ก็อยู่ใกล้กับพระราชวัง Gyeongbokgung
 • * N Seoul Tower* [ส่วนลด 20% เมื่อถือบัตรสมาชิกคลับการ์ด!] ที่ที่สามารถมองเห็นกรุงโซลได้อย่างรวดเร็ว
 • รอบ ๆ โรงแรม
  สวนสาธารณะใน Hangang (แม่น้ำ)
 • * N Seoul Tower* [ส่วนลด 20% เมื่อถือบัตรสมาชิกคลับการ์ด!] ที่ที่สามารถมองเห็นกรุงโซลได้อย่างรวดเร็ว
 • * หมู่บ้าน Hanok * Bukchon Hanok Village เป็นซอยแบบดั้งเดิมที่แสดงถึงเกาหลีนอกกรุงโซล มันเป็นเมืองที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดสำหรับชาวต่างชาติและมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเยี่ยม แต่มีเหตุผลที่ดี ไม่มีย่านใกล้เคียงเช่นนี้เพราะคุณสามารถสัมผัสหูของเกาหลีและรู้จักใบหน้าเก่าของเกาหลี
 • * หมู่บ้าน Hanok * Bukchon Hanok Village เป็นซอยแบบดั้งเดิมที่แสดงถึงเกาหลีนอกกรุงโซล มันเป็นเมืองที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดสำหรับชาวต่างชาติและมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเยี่ยม แต่มีเหตุผลที่ดี ไม่มีย่านใกล้เคียงเช่นนี้เพราะคุณสามารถสัมผัสหูของเกาหลีและรู้จักใบหน้าเก่าของเกาหลี
 • รอบๆโรงแรม
  * ทงแดมุน (DDP) * ยินดีต้อนรับสู่ "Dream, Design, Play" DDP DDP เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่ซับซ้อนตั้งอยู่ที่สถานี Dongdaemun History & Culture Park ในกรุงโซล ประเทศเกาหลี นับตั้งแต่เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2014 DDP ได้จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ เช่น นิทรรศการ แฟชั่นโชว์ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ฟอรัม และการประชุม DDP เป็นสถานที่ที่เทรนด์การออกแบบเริ่มต้นและวัฒนธรรมมีปฏิสัมพันธ์ ดำเนินการเป็นเนื้อหาที่แจ้งผลิตภัณฑ์ใหม่และแนวโน้มแฟชั่นแรกของโลก แบ่งปันความรู้ผ่านนิทรรศการใหม่ และนำเสนอประสบการณ์การออกแบบที่หลากหลาย ผ่านกิจกรรมเหล่านี้ DDP จะทำหน้าที่เป็น 'แหล่งที่มาของอุตสาหกรรมการออกแบบและแฟชั่น' สำหรับเอเชียและทั่วโลก
 • รอบ ๆ โรงแรม
  * ล่องเรือ Yeouido E-Land * เรือสำราญแม่น้ำฮันเปิดตัวเรือสำราญลำแรกข้ามใจกลางกรุงโซลจากตะวันออกไปตะวันตกเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2529 ปัจจุบัน E-Land Cruise Co. , Ltd. ดำเนินการท่าจอดเรือทั้งหมดเจ็ดท่า และอาคารผู้โดยสารสองแห่งใน Yeouido, Jamsil, Ttukseom, Yanghwa, Jamdubong, Seonyudo, Seoul Forest, Gimpo และ Incheon บริษัท อี - แลนด์ครูซ จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใจกลางเมืองให้เป็นสวนสนุกที่ซับซ้อนซึ่งผสมผสานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันและพัฒนาให้เป็นแลนด์มาร์คที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซล นอกจากนี้ยังดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อความหมายที่เป็นมิตรและตรงไปยังชาวต่างชาติเพื่อส่งเสริมและพัฒนาแม่น้ำฮันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก
 • รอบๆโรงแรม
  * ทงแดมุน (DDP) * ยินดีต้อนรับสู่ "Dream, Design, Play" DDP DDP เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่ซับซ้อนตั้งอยู่ที่สถานี Dongdaemun History & Culture Park ในกรุงโซล ประเทศเกาหลี นับตั้งแต่เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2014 DDP ได้จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ เช่น นิทรรศการ แฟชั่นโชว์ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ฟอรัม และการประชุม DDP เป็นที่ที่เทรนด์การออกแบบเริ่มต้นและวัฒนธรรมมีปฏิสัมพันธ์กัน ดำเนินการเป็นเนื้อหาที่แจ้งผลิตภัณฑ์ใหม่และแนวโน้มแฟชั่นแรกของโลก แบ่งปันความรู้ผ่านนิทรรศการใหม่ และนำเสนอประสบการณ์การออกแบบที่หลากหลาย ผ่านกิจกรรมเหล่านี้ DDP จะทำหน้าที่เป็น 'แหล่งที่มาของอุตสาหกรรมการออกแบบและแฟชั่น' สำหรับเอเชียและทั่วโลก
 • * N Seoul Tower * [ส่วนลด 20% เมื่อถือบัตรสมาชิก!] สถานที่ที่คุณสามารถมองเห็นกรุงโซลได้อย่างรวดเร็ว
 • * N Seoul Tower * สถานที่มองลงไปที่กรุงโซลได้อย่างรวดเร็ว
 • * พระราชวังคยองบกกุง*เป็นหนึ่งในพระราชวังของราชวงศ์โชซอนที่ตั้งอยู่ใน Jongno-gu กรุงโซล และเป็นพระราชวังหลักของโชซอนและพระราชวังแห่งกฎหมาย ถูกกำหนดให้เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์หมายเลข 117 เป็นพระราชวังแห่งแรกที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอน สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดคือสถานี Gyeongbokgung และคุณสามารถเข้าไปด้านในทางออก 5 ของ Gwanghwamun ซึ่งเป็นประตูหลักของพระราชวัง Gyeongbokgung คุณยังสามารถเดินจากสถานี Anguk หรือสถานี Gwanghwamun มีหน่วยงานราชการหลายแห่งบนถนนหน้าพระราชวังคยองบกกุง และถูกเรียกว่าถนนหกชั้น และปัจจุบันคือเซจองแดโร[8] เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของประเทศในขณะนั้น จึงกล่าวกันว่าถนนสูงหกชั้นถูกสร้างขึ้นให้มีความกว้างเท่ากับถนนเซจองแดโรในปัจจุบัน ปัจจุบัน จัตุรัสกวางฮวามุนได้รับการติดตั้งที่ใจกลางเซจองแดโร บริเวณใกล้เคียงมีบลูเฮาส์ ศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการโซล สถานทูตสหรัฐฯ ในกรุงโซล และศูนย์ศิลปะการแสดงเซจอง และถนนอินซาดงก็ค่อนข้างใกล้กับพระราชวังคยองบกกุงเช่นกัน
 • รอบ ๆ โรงแรม
  * 63 อาคาร * อาคาร 63 ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่เป็นตัวแทนของเกาหลีได้รับการออกแบบโดย บริษัท ออกแบบของอเมริกัน SOM (Skydmore, Owings และ Merrill) และสถาปนิกชาวเกาหลี Park Chun-myung ในปี 1985 อาคาร 63 ซึ่งตั้งอยู่ที่ 60 ถนน Yeouido ซึ่งสูงที่สุด การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลในยุคตะวันออกเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจของชาติที่แข็งแกร่งและกลายเป็นอาคารตัวแทนในการแสดงภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของเกาหลีที่เรียกว่าปาฏิหาริย์แห่งแม่น้ำฮันพร้อมกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโซลในปี 1988 อาคาร 63 ยังคงเป็นสถานที่สำคัญที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซลหลังจากผ่านไปกว่า 30 ปี อาคารที่โดดเด่นด้วยกระจกสีทองมีบรรยากาศที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับฤดูกาลและปริมาณแสงแดดโดยเฉพาะแม่น้ำฮันที่สวยงามและท้องฟ้าที่สะท้อนกับแสงจากด้านหน้าอาคาร นอกจากนี้ล็อบบี้และสวนกลางแจ้งของอาคาร 63 ยังมีผลงานของศิลปินร่วมสมัยชาวเกาหลีทำให้ผู้เข้าชมได้รับความสุขและผ่อนคลายในการชื่นชมผลงาน
 • * พระราชวังคยองบกกุง*เป็นหนึ่งในพระราชวังของราชวงศ์โชซอนที่ตั้งอยู่ในจองโน-กู กรุงโซล และเป็นพระราชวังหลักของโชซอนและพระราชวังแห่งกฎหมาย ถูกกำหนดให้เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์หมายเลข 117 เป็นพระราชวังแห่งแรกที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอน สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดคือสถานี Gyeongbokgung และคุณสามารถเข้าไปด้านในทางออก 5 ของ Gwanghwamun ซึ่งเป็นประตูหลักของพระราชวัง Gyeongbokgung คุณยังสามารถเดินจากสถานี Anguk หรือสถานี Gwanghwamun มีหน่วยงานราชการหลายแห่งบนถนนหน้าพระราชวังคยองบกกุง และถูกเรียกว่าถนนหกชั้น และปัจจุบันคือเซจองแดโร[8] เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของประเทศในขณะนั้น จึงกล่าวกันว่าถนนสูงหกชั้นถูกสร้างขึ้นให้มีความกว้างเท่ากับถนนเซจองแดโรในปัจจุบัน ปัจจุบัน จัตุรัสกวางฮวามุนได้รับการติดตั้งที่ใจกลางเซจองแดโร บริเวณใกล้เคียงมีบลูเฮาส์ ศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการโซล สถานทูตสหรัฐฯ ในกรุงโซล และศูนย์ศิลปะการแสดงเซจอง และถนนอินซาดงก็ค่อนข้างใกล้กับพระราชวังคยองบกกุงเช่นกัน
 • *หมู่บ้านฮันอก* หมู่บ้านบุกชอนฮันอกเป็นตรอกแบบดั้งเดิมที่เป็นตัวแทนของประเทศเกาหลีนอกเหนือจากกรุงโซล เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดสำหรับชาวต่างชาติและมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากมาย แต่ก็มีเหตุผลที่ดี ไม่มีย่านนี้เพราะคุณสามารถสัมผัสได้ถึงหูของเกาหลีและรู้จักใบหน้าเก่าของเกาหลี
 • รอบ ๆ โรงแรม
  * ตลาดปลานอร์ยางจิน * ตลาดปลานอยางจินก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2470 ที่เมืองอุยจูโรติดกับสถานีโซลและเป็นตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ทางทะเลในเกาหลีซึ่งมีประวัติยาวนานถึง 90 ปี นับตั้งแต่ย้ายมาที่ Noryangjin ในปี 1971 Suhyup ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ของชาวประมงและพัฒนาอุตสาหกรรมการประมงได้เข้าซื้อตลาดปลา Noryangjin ในปี 2002 และเติบโตเป็นตลาดค้าส่งสำหรับผลิตภัณฑ์ประมงที่เป็นตัวแทนของโซลและทั้งประเทศ ในปี 2559 ได้ถือกำเนิดใหม่ในฐานะตลาดสมัยใหม่เพื่อสร้างอนาคตการประมงใหม่ 100 ปีสำหรับตลาดประมงนอยางจิน
 • *หมู่บ้านฮันอก* หมู่บ้านบุกชอนฮันอกเป็นตรอกแบบดั้งเดิมที่เป็นตัวแทนของประเทศเกาหลีนอกเหนือจากกรุงโซล เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากที่สุดสำหรับชาวต่างชาติและมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากมาย แต่ก็มีเหตุผลที่ดี ไม่มีย่านนี้เพราะคุณสามารถสัมผัสได้ถึงหูของเกาหลีและรู้จักใบหน้าที่เก่าของเกาหลี
 • รอบ ๆ โรงแรม
  * Nodeulseom * [สร้างประสบการณ์ Boksundo makgeoli] สถานที่ที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคยในใจกลางเมือง Nodeulseom เกาะโนดึลเป็นเกาะที่ใกล้ที่สุดที่ให้เวลาและความมีชีวิตชีวาใหม่กับฉันด้วยความกล้าที่จะก้าวออกจากชีวิตประจำวัน หยุดพักจากชีวิตในเมืองที่ซับซ้อนและใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติดนตรีหนังสือและพักผ่อนบนเกาะ Nodeul Boksundo เป็นแบรนด์สุราดั้งเดิมระดับพรีเมียมสามารถทำไวน์ข้าวของคุณเองโดยใช้ข้าวและยีสต์ซึ่งเป็นส่วนผสมที่แท้จริงของไวน์ข้าวทำมือและคุณสามารถลิ้มรสเหล้าแบบดั้งเดิมต่างๆ คุณจะได้รับส่วนลดหากคุณมีบัตรสมาชิก Toyota coin!
 • * N Seoul Tower * [ส่วนลด 20% เมื่อถือคลับการ์ดของสมาชิก!] สถานที่ที่คุณสามารถมองเห็นกรุงโซลได้ในพริบตา
 • รอบ ๆ โรงแรม
  * Dongdaemun (DDP) * ยินดีต้อนรับสู่ "Dream, Design, Play" DDP DDP เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่ซับซ้อนตั้งอยู่ที่สถานี Dongdaemun History & Culture Park ในกรุงโซลประเทศเกาหลี นับตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2014 DDP ได้จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆเช่นนิทรรศการแฟชั่นโชว์การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ฟอรัมและการประชุม DDP เป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มการออกแบบและวัฒนธรรมมีปฏิสัมพันธ์ เป็นเนื้อหาที่แจ้งให้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ใหม่และเทรนด์แฟชั่นชิ้นแรกของโลกแบ่งปันความรู้ผ่านนิทรรศการใหม่และนำเสนอประสบการณ์การออกแบบที่หลากหลาย ด้วยกิจกรรมเหล่านี้ DDP จะทำหน้าที่เป็น 'แหล่งที่มาของอุตสาหกรรมการออกแบบและแฟชั่น' สำหรับเอเชียและทั่วโลก
 • * Gyeongbokgung Palace * เป็นหนึ่งในพระราชวังของราชวงศ์โชซอนที่ตั้งอยู่ใน Jongno-gu, Seoul และเป็นพระราชวังหลักของ Joseon และพระราชวังแห่งกฎหมาย ถูกกำหนดให้เป็นโบราณสถานลำดับที่ 117 เป็นพระราชวังแห่งแรกที่สร้างขึ้นในราชวงศ์โชซอน สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดคือสถานี Gyeongbokgung และคุณสามารถไปด้านในทางออก 5 ของ Gwanghwamun ซึ่งเป็นประตูหลักของพระราชวัง Gyeongbokgung คุณยังสามารถเดินจากสถานี Anguk หรือสถานี Gwanghwamun มีสถานที่ราชการหลายแห่งบนถนนหน้าพระราชวัง Gyeongbokgung และถูกเรียกว่าถนนหกชั้นและปัจจุบันคือ Sejong-daero [8] เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของประเทศในเวลานั้นถนนหกชั้นจึงถูกสร้างขึ้นให้มีความกว้างเท่ากับ Sejong-daero ในปัจจุบัน ปัจจุบันจัตุรัสควางฮวามุนติดตั้งอยู่ใจกลางเมืองเซจงแดโร บริเวณใกล้เคียง ได้แก่ บลูเฮาส์ศาลรัฐธรรมนูญศูนย์ราชการกรุงโซลสถานทูตสหรัฐฯในกรุงโซลและศูนย์ศิลปะการแสดงเซจงและถนนอินซาดงก็อยู่ใกล้กับพระราชวังเคียงบกกุงด้วยเช่นกัน
 • * หมู่บ้านฮันอก * หมู่บ้านบุกชอนฮันอกเป็นตรอกดั้งเดิมที่แสดงถึงเกาหลีนอกเหนือจากกรุงโซล เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดสำหรับชาวต่างชาติและมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากมาย แต่ก็มีเหตุผลที่ดี ไม่มีย่านแบบนี้เพราะสัมผัสได้ถึงหูของเกาหลีและรู้จักหน้าเก่าของเกาหลี