การปรากฏ

  • การปรากฏตัว (เที่ยงวัน)
  • การปรากฏตัว (เที่ยง)