ลิงค์นี้คือการเลื่อนผ่านหน้าページ内を移動するためのリンクです


ประกาศการปิดโรงแรม, Toyoko Inn Seoul Dongdaemun No.1

2022-08-30

Toyoko Inn Seoul Dongdaemun No.1 ถูกปิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2022
สำหรับที่พักที่เริ่มในเดือนกันยายน โปรดใช้โรงแรมต่อไปนี้ตามรายการ

ขอขอบคุณที่เข้าใจ

สิงหาคม 2022
Toyoko Inn Co., Ltd.
ไมโกะ คุโรดะ ประธานและผู้แทนเจ้าหน้าที่บริหาร
横横 INN クラブード会員な曜曜曜曜曜曜曜日日日 20%!詳しくはこちら