Liên kết này là để di chuyển qua trangページ内を移動するためのリンクです


Thông báo về khách sạn Đóng, Toyoko Inn Keihin-kyuko Kawasaki Ekimae

2020-04-28

Toyoko Inn Keihin-kyuko Kawasaki Ekimae sẽ đóng cửa kể từ ngày lưu trú cuối cùng, thứ Năm ngày 30 tháng 4 năm 2020 cho quá trình tái thiết của nó. Đối với bất kỳ chỗ ở nào bắt đầu từ ngày 1 tháng 5, vui lòng sử dụng các khách sạn sau như được liệt kê.Cảm ơn sự hiểu biết của bạn.

Tháng 4 năm 2020
Công ty TNHH Toyoko Inn
Chủ tịch và Giám đốc điều hành đại diện Maiko Kuroda
東 横 INN ラ ブ 様 GIẢM 20%!し く は