Liên kết này là để di chuyển qua trangページ内を移動するためのリンクです


Thông báo về các khách sạn tạm thời đóng cửa (Cập nhật ngày 25 tháng 1)

2021-01-25

Cảm ơn bạn đã chọn Toyoko Inn.

Do ảnh hưởng hiện tại của loại coronavirus mới, chúng tôi quyết định kết hợp và điều hành nhiều khách sạn lân cận. Vì lý do này, một số khách sạn sẽ tạm thời đóng cửa. Chúng tôi đánh giá cao sự thông cảm của bạn.

Danh sách các khách sạn đã đóng cửa

東 横 INN ラ ブ 様 GIẢM 20%!し く は