Liên kết này là để di chuyển qua trangページ内を移動するためのリンクです


[Từ tháng 4 năm 2020] Thay đổi về Tỷ lệ chiết khấu cho các Thành viên Thẻ Câu lạc bộ Toyoko Inn

2019-10-01

Cảm ơn bạn đã chọn Toyoko Inn. ".


Tỷ lệ chiết khấu cho các thành viên thẻ câu lạc bộ Toyoko Inn. / h5>

Chủ nhật và ngày lễ GIẢM GIÁ 20% và GIẢM GIÁ 5% vào các ngày trong tuần (Thứ Hai đến Thứ Bảy).

Tạm dừng từ ngày 1 tháng 4 năm 2020.

GIẢM GIÁ 5% mỗi ngàyCảm ơn bạn.

東 横 INN ラ ブ 様 GIẢM 20%!し く は