Liên kết này là để di chuyển qua trangページ内を移動するためのリンクです


Các biện pháp phòng ngừa liên quan đến đại lý phòng

2018-08-31

Cảm ơn bạn đã chọn Toyoko INN

Chúng tôi đã tìm thấy một số trang web liên quan đến đặt phòng khách sạn với giá phòng bất hợp pháp đã được đặt cao hơn nhiều so với các trang web trên trang web chính thức của chúng tôi. Các phòng đã được bán mà không có bất kỳ nhận dạng nào về logo của công ty chúng tôi.
Chúng tôi không cung cấp phòng của chúng tôi với tỷ lệ bất hợp pháp cao như vậy. Chúng tôi không cho phép các phòng của chúng tôi được bán trên các trang web khác mà không có sự cho phép của công ty.

Xin lưu ý rằng các hành vi bán lại như vậy không liên quan đến công ty của chúng tôi.
東 横 INN ラ ブ 様 GIẢM 20%!し く は