ลิงค์นี้คือการเลื่อนผ่านหน้าページ内を移動するためのリンクです

Toyoko Inn Busan Station No.2 ⇔สถานี Busan
ฟรีบริการรถบัสรับส่ง

Toyoko Inn Busan Station No.2
125, Jungang-daero, Jung-gu, ปูซาน
โทร: 051-442-1045
Toyoko Inn Busan Station No.2 บริการรถรับส่งฟรี

เราให้บริการรถรับส่งฟรีจาก Toyoko Inn Busan Station No.2 ไปยัง Busan Station

ไม่จำเป็นต้องทำการจองอย่างไรก็ตามคุณอาจถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นรถบัสในกรณีที่รถบัสมีความจุสูงสุด

ไปยังสถานีปูซาน (เช้า)

หลังจากออกเดินทางจาก Toyoko Inn Busan Station No.2 รถบัสจะหยุดที่ Busan Station (Toyoko Inn Busan Station No.1) และกลับสู่ Toyoko Inn Busan Station No.2

ป้ายรถเมล์ที่ทางเข้าของ Toyoko Inn Busan Station No.1

ป้ายรถเมล์ที่ทางเข้าของ Toyoko Inn Busan Station No.1

รถบัสคันนี้จะไปรับคุณ

รถบัสคันนี้จะไปรับคุณ

ฟรีตารางบริการรถบัสรับส่ง

AM จาก Toyoko Inn Busan Station No.2 สถานีปูซาน (Toyoko Inn ปูซานอันดับ 1)
รถบัสรับส่งในตอนเช้า: โรงแรม⇒สถานีปูซาน (ลำดับที่มาถึง)
6 45min 5 นาที
จาก Toyoko Inn Busan Station No.2
7 15 นาที / 45 นาที
8 15 นาที / 45 นาที
9 15 นาที / 45 นาที
10 15 นาที
  • 10:15 น. รถบัสจะออกเดินทางเฉพาะเมื่อมีผู้โดยสาร
รถบัสรับส่งตอนเย็น: โรงแรม⇒
สถานีปูซาน (Toyoko Inn Busan Station No.1)
PM จาก Toyoko Inn Busan Station No.2 สถานีปูซาน (Toyoko Inn Busan Station No.1)
16 00 นาที / 20 นาที / 40 นาที 5 นาที
จาก Toyoko Inn Busan Station No.2
17 00 นาที / 20 นาที / 40 นาที
18 00 นาที / 20 นาที / 40 นาที
19 00 นาที / 20 นาที / 40 นาที
20 00 นาที / 20 นาที / 40 นาที
21 00 นาที / 20 นาที
รถบัสรับส่งช่วงเย็น: สถานีปูซาน (Toyoko Inn Busan Station No.1) ⇒โรงแรม
PM จากสถานีปูซาน
(Toyoko Inn Busan Station No.1)
Toyoko Inn Busan Station No.2
16 10 นาที / 30 นาที / 50 นาที 5 นาที
จากสถานี Busan (Toyoko Inn Busan Station No.1)
17 10 นาที / 30 นาที / 50 นาที
18 10 นาที / 30 นาที / 50 นาที
19 10 นาที / 30 นาที / 50 นาที
20 10 นาที / 30 นาที / 50 นาที
21 10 นาที / 30 นาที
  • ให้บริการตามลำดับการมาก่อนได้ก่อนโดยไม่ต้องจอง ในกรณีของรถยนต์เต็มโปรดใช้รถต่อไปนี้
  • เป็นบริการปกติ อาจล่าช้าไปตามสภาพถนน